Geldelijke anciënniteit en diensten uit de privésector voor zijinstromers in knelpuntambten en-vakken

Beroepservaring uit de privésector

Heb je in de privésector gewerkt als werknemer of zelfstandige, dan kan voor sommige knelpuntambten of -vakken tot 8 jaar beroepservaring meetellen voor je geldelijke anciënniteit. Je kan die periodes cumuleren met nuttige ervaring.

Naar boven

Voorwaarden, vakken en ambten

Privédiensten tellen mee als je ze minstens halftijds gepresteerd hebt.

De diensten tellen alleen mee als je een nieuw personeelslid bent, of als je minstens 3 jaar geen aanstelling hebt gehad in het onderwijs.

Het kan alleen voor de volgende knelpuntambten of -vakken:

  1. Het ambt van onderwijzer
  2. Het ambt van onderwijzer ASV
  3. Het ambt van leraar, belast met het algemene vak Nederlands, Nederlands voor nieuwkomers, Frans of wiskunde
  4. Het ambt van leraar, belast met het technische vak bouw, elektriciteit, hout, mechanica, handelscorrespondentie Nederlands en handelscorrespondentie Frans
  5. Het ambt van leraar, belast met het praktisch vak bouw, elektriciteit, hout, en mechanica
  6. Het ambt van leraar beroepsgerichte vorming met specialiteiten bouw, hout en mechanica
  7. Als je aangesteld bent in opleidingsvorm 4 en belast met een van de knelpuntambten hierboven vermeld in 3, 4 of 5.

Stap je vanuit een knelpuntambt of -vak over naar een selectie- of bevorderingsambt? Dan behoud je je verworven anciënniteit op basis van de diensten als werknemer of zelfstandige in de privésector.

Naar boven

Erkenning aanvragen

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Formulieren

Naar boven