Gegevensuitwisseling groeipakket hoger onderwijs

Sinds 1 januari 2019 is het groeipakket (voordien kinderbijslag) een bevoegdheid van de gewesten. Het beheer en de uitbetaling van het groeipakket is in handen van Vlaanderen voor studenten die in Vlaanderen wonen.

Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap en het Brussels Gewest zijn bevoegd voor de studenten uit hun gewest.

Communicatie

  • Voor studenten die in Vlaanderen wonen, mogen de onderwijsinstellingen contact opnemen via kring.info@kindengezin.be.
  • Voor studenten die in Brussel, Wallonië of de Duitstalige Gemeenschap wonen, mogen de onderwijsinstellingen contact opnemen met cadastre@orint.be.

De e-mailadressen zijn alleen bedoeld voor de onderwijsinstellingen. Het is niet de bedoeling dat een student doorverwezen wordt naar de mailadressen. De student zal altijd via de uitbetalingsactor van het groeipakket of via de onderwijsinstelling eventuele vragen of problemen met de uitbetaling van het groeipakket opvolgen.

Vragen over het groeipakket gericht aan dho@vlaanderen.be worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke diensten.

Gegevensuitwisseling

Maandelijks bezorgt DHO (Databank Hoger Onderwijs) alle relevante inschrijvingsgegevens aan de uitbetalingsinstanties. Dit gebeurt door middel van een batch-proces. Dat pikt alle nieuwe en gewijzigde inschrijvingen op die de instellingen in DHO registreerden. DHO verstuurt die inschrijvingsgegevens gebundeld naar Kind & Gezin en Orint. Zij sturen ze op hun beurt door naar de bevoegde uitbetalingsinstantie. De uitvoering van de batch is gepland ieder eerste volledig weekend van de maand.

Jaarplanning

Extra informatie