Geboortepremie, adoptiepremie en kinderbijslag

Word je binnenkort moeder of vader, dan heb je recht op een geboortepremie of een adoptiepremie, en op kinderbijslag. Vraag de premie en de kinderbijslag aan bij het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED).

Geboortepremie

Je hebt als ouder recht op een geboortepremie of ‘kraamgeld’ voor de geboorte van je kind.

Alle informatie over de aanvraag en uitbetaling vind je bij FAMIFED - geboortepremie.

Naar boven

Adoptiepremie

Een adoptie geeft recht op een adoptiepremie. Je hebt recht op de premie als het adoptiekind deel uitmaakt van je gezin en als je voor het kind nog geen geboortepremie hebt ontvangen.

Alle informatie over de aanvraag en uitbetaling vind je bij FAMIFED - adoptiepremie.

Naar boven

Kinderbijslag

Vanaf de geboorte of adoptie van je kind heb je recht op kinderbijslag. Dat is een maandelijkse bijdrage in de kosten voor de opvoeding van je kind.

Voor kinderen met een handicap of kinderen van wie een van de ouders overleden is, is er een verhoogde kinderbijslag.

Je vindt alle informatie over de aanvraag, voorwaarden en uitbetaling bij FAMIFED - kinderbijslag en toelagen.

Naar boven


Extra informatie

Website

Regelgeving

Formulier

Contact