Gastprofessoren

Een hogeschool kan voltijdse en deeltijdse gastprofessoren tewerkstellen buiten de personeelsformatie voor een periode van maximum 5 jaar.

Statuut

Gastprofessoren zijn altijd contractuele personeelsleden.

Duur van de aanstelling

Opeenvolgende aanstellingen van voltijdse gastprofessoren mogen in totaal de duur van 5 opeenvolgende jaren niet overschrijden.

Aanstellingen van deeltijdse gastprofessoren zijn hernieuwbaar.

In de studiegebieden audiovisuele en beeldende kunst en muziek en podiumkunsten kan een hogeschool wel voltijdse en deeltijdse gastprofessoren aanstellen voor een periode van onbepaalde duur.

Toelatingsvoorwaarden en diplomavereisten

Er zijn geen toelatingsvoorwaarden en geen diplomavereisten voor gastprofessoren.

Salaris en vergoedingen

Er zijn geen specifieke salarisschalen vastgelegd.

Gastprofessoren krijgen ten hoogste het salaris dat verbonden is aan het ambt van gewoon hoogleraar. Zij krijgen daarnaast een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten voor hun overkomst en tijdelijk verblijf.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving