Fusietabel hogescholen uit de provincie Antwerpen

Vroegere benaming instelling

Huidig contactadres

Artesis Hogeschool Antwerpen
Keizerstraat 15
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Coloma-Instituut
Tervuursesteenweg 14
2800 Mechelen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
015 36 91 00
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Gabriël-Mariainstituut - Normaalschool
Turnhoutsebaan 400
2110 Wijnegem
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Gesubsidieerde Vrije Lagere Normaalschool
Bleekstraat 3
2800 Mechelen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
015 36 91 00
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Gesubsidieerde Vrije Normaalschool
Voor kleuteronderwijzeressen
De Robianostraat 11
2210 Borsbeek
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
H. Hart Van Mariainstituut
Pastorijstraat 3
2590 Berlaar
Thomas More Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014 56 23 10
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
H. Pius X-Instituut-Bisschoppelijke Normaalschool
VIIe Olympiadelaan 25
2020 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Handelshogeschool
Korte Nieuwstraat 33
2000 Antwerpen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
015 36 91 00
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Handelshogeschool Antwerpen
Korte Nieuwstraat 33
2000 Antwerpen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
015 36 91 00
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be

Heilig-Grafinstituut
Patersstraat 26
2300 Turnhout
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
015 36 91 00
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Henry van de Velde-Instituut Antwerpen
Mutsaertstraat 31
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Hoger Handels- en Taalinstituut
O.L.Vrouw van de Ham
Lange Ridderstraat 44
2800 Mechelen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
015 36 91 00
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be

Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten van het Gemeenschapsonderwijs
Mutsaertstraat 31
2000 Antwerpen

AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Hoger Instituut Sint-Lodewijk
Lombardenvest 52
2000 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be

Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie
van het Gemeenschapsonderwijs
Kluizeplein 8
2500 Lier

AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Hoger Instituut voor Dramatische Kunst van het
Gemeenschapsonderwijs Antwerpen -
studio Herman Teirlinck
Maarschalk Gerardstraat 4
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Hoger Instituut voor Kinesie
Lamorinièrestraat 137
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Hoger Instituut voor Maatschappelijk Werk
Amerikalei 182
2000 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Hoger Instituut voor Sociale Studiën
Technische Schoolstraat 56
2440 Geel
Thomas More Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014 56 23 10
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Hoger Instituut voor Verpleegkunde
Lange Beeldekensstraat 267
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken
Schildersstraat 41
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Hoger Rijksinstituut voor Paramedische Beroepen
Augustijnenstraat 92
2800 Mechelen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Hoger Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs
en Kernenergiebedrijven
Leenhofstraat 33
2400 Mol
Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24
3500 Hasselt
011 23 88 88
pxl@pxl.be
www.pxl.be
Hoger Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs
Em. Blangenoisstraat 52
2120 Schoten
Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24
3500 Hasselt
011 23 88 88
pxl@pxl.be
www.pxl.be
Hoger Rijksinstituut voor Technische en
Grafisch Onderwijs
De Merodelei 220
2300 Turnhout
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Hogeschool van de Provincie Antwerpen
Italielei 112
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Instituut Sint-Elisabeth
Herentalsstraat 66
2300 Turnhout
Thomas More Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014 56 23 10
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Instituut Sint-Maria
Sint-Willibrordusstraat 39
2060 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Instituut van de Ursulinen-Normaalschool
Bosstraat 9
2860 O.L.V. Waver
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
015 36 91 00
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Instituut voor Medisch Secretariaat vzw
Schola-Paramedicorum
Nerviërsstraat 9
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Instituut voor Verpleegkunde Sint-Bartholomeus
Jaak de Boeckstraat 10
2060 Merksem
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Interstedelijke Industriële Hogeschool Antwerpen-Mechelen
Paardenmarkt 94
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Jesode-Hatora en Beth-Jacob Normaalschool
Lange Van Ruusbroecstraat 14-22
2000 Antwerpen
VZW Jesode-Hatora-Beth-Jacob-Scholen
(enkel lager onderwijs)
Lange Van Ruusbroecstraat 12-34
2018 Antwerpen
03 239 25 35
info@jhbj.be
Kardinaal Van Roeyinstituut-Normaalschool
Markt 19
2290 Vorselaar
Thomas More Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014 56 23 10
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Katholieke Hogeschool Mechelen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
015 36 91 00
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Katholieke Industriële Hogeschool Mechelen-Geel
Jef Denynplein 2
2800 Mechelen
LUCA - School of Arts
Koningsstraat 328
1030 Schaarbeek
02 250 15 11
info@luca-arts.be
www.luca-arts.be
Katholieke Industriële Hogeschool Antwerpen
Salesianenlaan 1 A
2710 Hoboken
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be

Katholieke Vlaamse Hogeschool - Hoger Technisch Instituut
Jozef De Bomstraat 11 (Sint-Andriesstraat 2)
2000 Antwerpen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
015 36 91 00
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Koninklijk Conservatorium van het Gemeenschapsonderwijs
Desguinlei 28
2018 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Lessius Mechelen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
015 36 91 00
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw
Mutsaertstraat 31
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
O.L.Vrouwinstituut - Normaalschool
Grote Steenweg 469
2600 Berchem
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Plantijn - Hogeschool van de Provincie Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen
Koningin Elisabethlei 22
2000 Antwerpen
Provinciebestuur van de provincie Antwerpen, Dienst Onderwijs
Boomgaardstraat 22
2600 Antwerpen
03 240 55 07
onderwijs@admin.provant.be 
Provinciaal Hoger Technisch Instituut voor Scheikunde
Kipdorpvest 20
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Provinciaal Instituut voor Tuinbouwonderwijs
Antwerpsesteenweg 145
2800 Mechelen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Provinciaal Instituut voor Voedings-bedrijven (PIVA)
Desguinlei 244
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Provinciaal Technisch Instituut Sint-Godelieve
Brialmontlei 45
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Provinciale Technische Scholen
Beukenlaan 44
2650 Boom
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs met Normaalafdelingen
August Van de Wielelei 180
2100 Deurne
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Rijksnormaalschool
Menenstraat
2410 Herentals
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Rijksnormaalschool
Berlaarsestraat 31
2500 Lier
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde
Kolveniersvest 24
2500 Lier
Thomas More Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014 56 23 10
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Sint-Berlindisinstituut voor Verpleegkunde
Van Schoonbekestraat 143
2000 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Sint-Eligius Instituut
Van Helmontstraat 29
2000 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Sint-Jozefinstituut (Sint-Lucaspaviljoen)
Sint-Jozefstraat 35
2000 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Sint-Jozefinstituut Normaalschool
Burchtstraat 14
2410 Herentals
Thomas More Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014 56 23 10
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Sint-Lucas Antwerpen
Hogeschool voor Beeldende Kunst
Sint-Jozefstraat 35
2018 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Sint-Pietersinstituut-Bisschoppelijke Normaalschool
Jubileumlaan 1
2300 Turnhout
Thomas More Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014 56 23 10
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Sint-Vincentiusinstituut voor Verpleegkunde
Sint-Vincentiusstraat 20
2000 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Stedelijk Hoger Handelsinstituut
Parklaan 52
2300 Turnhout
Thomas More Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014 56 23 10
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Stedelijk Hoger Instituut voor Sociale Studiën
Lamorinièrestraat 248
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Stedelijk Hoger Instituut voor Technische Studiën
Mercatorstraat 66
2000 Antwerpen
Stedelijk Onderwijs
Lange Gasthuisstraat 15
2000 Antwerpen
info@so.antwerpen.be
www.stedelijkonderwijs.be
Stedelijk Instituut voor Economisch Hoger Onderwijs
Kipdorpvest 24
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be

Stedelijk Instituut voor Pedagogisch Hoger Onderwijs (SIPHO)
Speerstraat 12

2000 Antwerpen

 

AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs
Leopoldstraat 42
2800 Mechelen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Stedelijk Technisch Instituut
Wollemarkt 36
2800 Mechelen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Stedelijke Normaalschool
Lange Gasthuisstraat 29
2000 Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
03 220 54 00
info@ap.be
www.ap.be
Technisch Instituut Sancta-Maria
Palinckstraat 57
2100 Deurne
Sancta Maria (nu enkel secundair onderwijs)
Pieter de Ridderstraat 5
2100 Deurne
03 324 55 93
info@sanctamaria-deurne.be
www.sanctamaria-deurne.be
Technisch Instituut Sint-Agnes
Turnhoutsebaan 226
2200 Borgerhout
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Technisch Instituut Sint-Jozef
Technische Schoolstraat 56
2440 Geel
Thomas More Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel
014 56 23 10
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Technisch Instituut Sint-Maria
Sint-Willibrordusstraat 39
2000 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Technisch Instituut Ursulinen
Hoogstraat 35
2800 Mechelen
Instituut van de Ursulinen
(nu enkel secundair onderwijs)
Hoogstraat 35
2800 Mechelen
015 42 35 42
info@ursulinenmechelen.be
www.ursulinenmechelen.be
Thomas More Antwerpen
Jozef de Bomstraat 11
2018 Antwerpen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
015 36 91 00
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Thomas More Mechelen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Zandpoortvest 13
2800 Mechelen
015 36 91 00
info@thomasmore.be
www.thomasmore.be
Vrij Technisch Instituut van Borgerhout
Prins Leopoldstraat 51
2200 Borgerhout
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be
Vrije Technische Scholen Technicum
Londenstraat 43
2000 Antwerpen
Karel de Grote Hogeschool
Katholieke Hogeschool Antwerpen
Brusselstraat 45
2018 Antwerpen
03 613 13 13
info@kdg.be
www.kdg.be


Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs