Flexibele leerwegen in het basis- en secundair onderwijs

Studiedag Brussel, 20 oktober 2016

Omschrijving

Elke leerling is anders. Die verscheidenheid zou in de context van gewone onderwijsinstellingen zo veel mogelijk een passend antwoord moeten krijgen. Flexibele leerwegen kunnen daar een antwoord bieden. Leerwegen zijn flexibeler af te stemmen op de specifieke behoeften en mogelijkheden van leerlingen door een betere afstemming van instructie en curricula. Ze laten bovendien toe het parcours van de lerende te spreiden in de tijd. 

Deze studiedag presenteerde de resultaten van een onderzoek dat verschillende praktijken over flexibele leerwegen in basisscholen en secundaire scholen in kaart heeft gebracht.

Het onderzoek geeft een antwoord op de vragen:

 • Hoe kwamen de scholen ertoe om flexibele leerwegen in te richten?
 • Met welke uitdagingen werden ze daarbij geconfronteerd?
 • Hoe zien die flexibele leerwegen er precies uit?
 • Wat bereiken de scholen ermee?
 • Welke weerstanden werden overwonnen bij de ontwikkeling ervan?
 • Welke mogelijkheden bestaan er vandaag in de regelgeving?

Naar boven

Programma en presentaties

14 uur

Verwelkoming

Katrien Bonneux, afdelingshoofd Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding - Departement Onderwijs en Vorming

14.10 uur

Presentatie van de onderzoeksresultaten Flexibele leerwegen

KU Leuven:

 • Machteld Vandecandelaere
 • Naomi Van den Branden
 • Goedroen Juchtmans
 • Margo Vandenbroeck
 • Bieke De Fraine
14.50 uur

Scholieren aan het woord

Vlaamse Scholierenkoepel:

 • Seppe De Pauw
 • Lina Georgieva
15.30 uur Workshopronde  
 

Workshop 1: Differentiëren en talentgericht werken

Sint-Camillus is een katholieke basisschool in de stadsrand van Sint-Niklaas en heeft een multicultureel publiek.

De huidige werking in leeftijdsheterogene talenteneilanden en niveaugroepen voor taal en wiskunde is het resultaat van 10 jaar uitproberen, evalueren en bijsturen.

Basisschool Sint-Camillus:

 • Ilse Martens, directeur
 • Leerkrachten
 

Workshop 2: Trapklassen en niveaugroepwerking

De Toverberg is een stedelijke basisschool in het centrum van Sint-Amandsberg.

Om in te spelen op het steeds diverser wordende leerlingenpubliek, besliste de school een aantal jaren geleden om leerwegen flexibeler vorm te geven:

 • De Toverberg groepeert de leerlingen in trapklassen.
 • Klasdifferentiatie staat centraal.
 • Taal en rekenen gebeurt in klasoverstijgende niveaugroepen.
   
 • Presentatie (pdf, 16 p.) (380 kB)

Basisschool De Toverberg:

 • Ans Van Eupen, klasleerkracht
 • Geertrui De Paepe, SES-leerkracht
 

Workshop 3: Werken met vlinderleraren in flexibele trajecten

Kindsheid Jesu Hasselt is een autonome katholieke middenschool met een brede 1ste graad.

Door vlinderleraren in te zetten ontstaat er ruimte om tijdens de lesuren:

 • Leerlingen met specifieke leernoden intensiever te ondersteunen.
 • Leerlingen met leervoorsprong verschillende verbredingstrajecten aan te bieden.
   
 • Presentatie (pdf, 5 p.) (7 MB)

Middenschool Kindsheid Jesu:

 • Tom Cox, directeur
 • Een vlinderleraar
 

Workshop 4: Flexibele trajecten op maat  

Atheneum MXM (GO! – aso-tso) is een multiculturele school in Antwerpen met een groeiend aantal anderstalige en ex-OKAN-leerlingen.

Ze bieden voor hun leerlingen flexibele leertrajecten op maat, waaronder taal- en uitbreidingstrajecten:

 • Flexibele uurroosters
 • Individueel ondersteuningsplan

Professionalisering van de leerkrachten is hierbij belangrijk.

Atheneum MXM:

 • Yolanda Heyligen, trajectbegeleider
 • Eddy Marchand, directeur
 

Workshop 5: Het opzetten van een ondersteuningstraject voor scholen die flexibel willen inspelen op leerlingenkenmerken

Het ondersteuningstraject van het GO! Flexibel inspelen op leerlingenkenmerken kwam er na de invoering van de maatregelen over flexibele leerwegen in het secundair onderwijs.

Onderwijsondersteuners lichtten toe hoe ze scholen kunnen inspireren en ondersteunen bij flexibele leerwegen.    

Presentaties:

Hilde De Meyer, pedagogische begeleider GO!

Naar boven

 


Extra informatie

Verwante pagina