Flexibel studeren in het volwassenenonderwijs

Het volwassenenonderwijs is erg flexibel georganiseerd. Je kiest zelf op welk ritme je studeert. Sommige modules volg je volledig in het centrum, voor andere combineer je contactmomenten met zelfstandig werk thuis of in een open leercentrum. Wie al over kennis of ervaring beschikt, kan vrijstellingen aanvragen.

Modulair studeren

De leerstof in het volwassenenonderwijs is onderverdeeld in een aantal kleine pakketten of modules.
Een module kan op verschillende ogenblikken van het schooljaar starten. Zo kan je zelf:

  • Je studiepakket samenstellen
  • De duur van je studie bepalen

Gecombineerd studeren

Modules bestaan uit contactonderwijs of gecombineerd onderwijs.

  • Bij contactonderwijs worden alle lessen in het centrum gegeven.
  • Bij gecombineerd onderwijs wordt een deel van de module in de klas gegeven. Een ander deel van de module moet je zelfstandig verwerken, thuis of in een open leercentrum.

Vrijstellingen

In het volwassenenonderwijs geldt het principe van eerder verworven kwalificaties (EVK) of eerder verworven competenties (EVC). Als je al een opleiding volgde, of door je werk ervaring opdeed, kan het centrum je een vrijstelling geven voor een of meerdere modules. De modules waarvoor je een vrijstelling verkrijgt, hoef je niet meer te volgen. Informeer je bij het centrum waar je een opleiding wil volgen.

Reeds behaalde deelcertificaten

Ben je ooit aan een opleiding begonnen, maar heb je ze niet afgemaakt? De modules waarvoor je reeds een deelcertificaat behaalde, hoef je niet opnieuw te volgen, zolang het opleidingsprofiel niet gewijzigd is.

Wanneer een opleidingsprofiel wijzigt, is het mogelijk dat een reeds behaald deelcertificaat niet meer voldoet aan de nieuwe normen. Het centrum beslist dan of je de module moet herdoen.


Extra informatie

Verwante pagina