Examencommissie basisonderwijs

Getuigschrift basisonderwijs behalen

Wie geen getuigschrift basisonderwijs behaalde op school, kan deelnemen aan de examens van de Examencommissie basisonderwijs:

De examens vinden elk jaar plaats in juni. Je legt de examens af bij een van de examenscholen. Zowel inschrijven als deelnemen is gratis.

Je kan deelnemen als je in het jaar van het examen 9 wordt of ouder bent dan 9 jaar. Het maakt dus niet uit of je voor of na het examen 9 jaar wordt.

Naar boven

Scholen waar je kan deelnemen

Elk jaar organiseren een officiële school en een vrije school van elke provincie examens voor de examencommissie. De examens vinden plaats in de volgende scholen:

Naar boven

Inschrijven

Stuur een brief of e-mail rechtstreeks naar de examenschool waar je de examens wil afleggen. Vermeld:

  • Je vraag om deel te nemen aan de examens van de examencommissie
  • Rijksregisternummer
  • Naam en voornaam
  • Adres- en contactgegevens
  • Geboortedatum (dd/mm/jjjj)

Inschrijven kan elk jaar tot 31 mei. Voor 10 juni deelt de examenschool de data mee waarop de examens plaatsvinden.

Naar boven

Leerstof

De examenscholen geven geen lessen. Voor de leerstof van de examens baseren zij zich op de eindtermen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, en op de leerplannen van hun onderwijsnet of onderwijskoepel. Neem contact op met de examenschool voor info over de leerstof.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites