Evaluatie en studiebewijzen

Evaluatie-activiteiten

Het academiereglement bepaalt hoe de evaluatie verloopt en wat de academie van je verwacht.

Je bent verplicht om deel te nemen aan de evaluatie-activiteiten, zoals bijvoorbeeld:

 • Een proef
 • Een toonmoment
 • Een tentoonstelling
 • Een presentatie voor een externe jury
 • Een eindwerk

Je hebt recht op feedback over de evaluatie. Minimaal 2 keer per schooljaar heb je een gesprek over je leervorderingen aan de hand van een schriftelijke evaluatie.

De academie bepaalt de evaluatieprocedure

Het leerkrachtenteam en de directeur bepalen vanuit hun artistiek-pedagogische visie hoe ze hun leerlingen evalueren en beschrijven dit in het academiereglement.. Zo kan een academie ervoor kiezen om:

 • Punten te geven
 • Te evalueren met een waarderingsschaal (bv. uitstekend, goed, voldoende, onvoldoende)
 • Alleen uitgeschreven commentaar te geven

Je hebt recht op een transparante, betrouwbare evaluatie. Zo zal je evaluatie bijvoorbeeld niet afhangen van 1 iemand op 1 moment. Je krijgt op voorhand voldoende informatie over hoe de evaluatie-activiteit verloopt en waarop de academie je beoordeelt.

Bijwerken of traject verlengen

Als je te weinig vorderingen maakt, neemt de academie initiatief om je bij te werken of extra te ondersteunen, bijvoorbeeld door extra uitleg. Dat kan bijvoorbeeld via individuele leerlingenbegeleiding. Helpt dit onvoldoende, dan kunnen de leerkrachten en de directeur beslissen dat je het jaar moet overdoen.

Helpt dat onvoldoende, dan kunnen de leerkrachten en directeur beslissen om je traject te verlengen met:

 • 1 leerjaar per graad
 • 1 leerjaar voor een kortlopende studierichting

Een bijkomend leerjaar volgen kan alleen als andere initiatieven van de academie om je bij te werken in de loop het schooljaar niet voldoende geholpen hebben. Je kan als leerling zelf geen extra leerjaar vragen.

Wanneer ben je geslaagd?

Je academie evalueert je aan de hand van de onderwijsdoelen. Om te slagen moet je:

 • Voor een opleiding van  de 1ste, 2de of 3de graad de basiscompetenties van die graad behalen
 • Voor de 4de graad de beroepskwalificatie van de studierichting behalen
 • In een kortlopende studierichting de doelen uit de basiscompetenties en beroepskwalificaties van dat domein behalen die de academie geselecteerd heeft

Je leerkrachten beslissen samen met de directeur (en soms met externe deskundigen) of je geslaagd bent of niet. Je kan niet meer slagen voor een leerjaar als je meer dan een 1/3de van de lessen ongewettigd afwezig was. Naar boven

Leerbewijzen

Het academiereglement van je academie omschrijft welk studiebewijzen je met je opleiding kan halen:

 • Leerbewijs
 • Bewijs van competenties
 • Bewijs van beroepskwalificatie

Als je geslaagd bent voor een graad, krijg je een studiebewijs dat erkend is door de Vlaamse overheid. Sommige academies reiken ook na ieder leerjaar een leerbewijs uit.

langlopende studierichtingen

1ste, 2de of 3de graad

 • Heb je alle basiscompetenties verworven, dan krijg je het leerbewijs basiscompetenties van de graad van het domein dat je volgde
 • Heb je een individueel aangepast curriculum gevolgd dan krijg je leerbewijs deeltijds kunstonderwijs met de verworven basiscompetenties als bijlage

4de graad 

 • Heb je alle competenties van een beroepskwalificatie verworven, dan krijg je  een bewijs van de beroepskwalificatie.
 • Heb je een gedeelte van de competenties van een beroepskwalificatie verworven dan krijg je een bewijs van competenties met de verworven competenties als bijlage.
 • Heb je hebt een individueel aangepast curriculum gevolgd en een gedeelte van de competenties van een beroepskwalificatie verworven, dan krijg je een bewijs van competenties met de verworven competenties als bijlage.

Kortlopende studierichtingen

 • Na een kortlopende studierichting krijg je een leerbewijs met de verworven basiscompetenties of competenties van de kortlopende studierichting. Kortlopende studierichtingen zijn:

  • Beeldende en audiovisuele cultuur
  • Danscultuur
  • Muziekcultuur
  • Muziekgeschiedenis
  • Woordkunst- en dramacultuur
  • Specialisatie beeldende en audiovisuele kunsten
  • Specialisatie dans
  • Specialisatie muziek
  • Specialisatie woordkunst-drama
 • Na leeractiviteiten op maat krijg jeen leerbewijs leeractiviteiten op maat met de verworven basiscompetenties of competenties als bijlage.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites

Naar boven