Eurydice

Wat is Eurydice?

Eurydice is een Europees netwerk dat informatie biedt over de onderwijssystemen en het onderwijsbeleid in Europa. 

Samenstelling van het netwerk

Het Eurydice-netwerk bestaat uit 38 landen:

  • De 28 lidstaten van de Europese Unie
  • De landen van de Europese Vrijhandelsassociatie: IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein
  • 6 (potentiële) kandidaat-lidstaten van de Europese Unie: Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM), Montenegro, Servië, Turkije

Aangezien onderwijs in een aantal landen - waaronder België - geen nationale bevoegdheid is, bestaat het netwerk uit 42 nationale afdelingen. 

De globale coördinatie van Eurydice is in handen van het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele Middelen en Cultuur (EACEA) van de Europese Commissie.

Missie

De Europese Commissie richtte Eurydice op in 1980.

Oorspronkelijk richtte het netwerk zich tot beleidsmedewerkers op zowel Europees, nationaal, regionaal als lokaal niveau. Het wou hun informatie over en analyses van het Europese onderwijslandschap bieden en had daarbij een dubbel doel:

  • Ondersteuning verlenen bij het besluitvormingsproces
  • Europese samenwerking stimuleren op het vlak van onderwijs

Het Eurydice-netwerk ondersteunt in toenemende mate ook de Europa 2020-strategie en het Europese semester, onder andere via rapporteringen over lopende nationale hervormingen en beleidsontwikkelingen binnen onderwijs en vorming. Die hervormingen en ontwikkelingen staan opgelijst in een afzonderlijk hoofdstuk binnen de online landenbeschrijving van elk lid.

Werkwijze

Eurydice focust in de eerste plaats op de manier waarop onderwijs in Europa is gestructureerd en georganiseerd. Daarbij verzamelt het netwerk informatie over nationale wetgeving, regels en beleid en relevante statistieken. Wanneer nodig worden die data aangevuld met de resultaten van bestaand academisch onderzoek en grote internationale onderzoeken zoals PISA, PIAAC en TALIS.

Eurydice werkt samen met verschillende Europese agentschappen. Het netwerk ondersteunt ook de samenwerking van de Europese Commissie met internationale organisaties zoals de OESO, de Raad van Europa en Unesco.

Meer informatie over de samenstelling, missie en werkwijze van het netwerk vind je op: European Commission - Eurydice.

Naar boven

Publicaties

Het Eurydice-netwerk produceert 3 soorten publicaties:

  • Vergelijkende thematische rapporten over een specifiek onderwerp dat actueel is binnen het Europese onderwijsbeleid. Die beschrijvende en kwalitatieve studies bieden naast pure cijfergegevens ook een diepgaandere analyse van het onderwerp in kwestie.
  • Rapporten binnen de zogenoemde ‘key data series’. Bij die rapporten ligt de klemtoon meer op kwantitatieve informatie in de vorm van indicatoren en statistieken.
  • De ‘facts & figures’ zijn kortere publicaties met feiten en cijfermateriaal over onderwijs. De rapporten krijgen jaarlijks of tweejaarlijks een update.  

Je kan de verschillende publicaties per jaartal raadplegen op: European Commission - Eurydice.

Recente publicatie

Naar boven

Beschrijvingen van nationale onderwijssystemen

Eurydice biedt een uitgebreid en gedetailleerd online overzicht van elk Europees onderwijssysteem binnen het netwerk.

Voor elk Europees onderwijssysteem is de informatie opgedeeld in 14 hoofdstukken. Sommige hoofdstukken behandelen de verschillende onderwijsniveaus van een land, andere focussen op meer overkoepelende aspecten van het onderwijssysteem.

De indeling van de verschillende landenpagina’s is identiek, zodat de verschillende Europese onderwijssystemen gemakkelijker te vergelijken zijn.

Alle landenomschrijvingen staan op: European Commission - Eurydice.

Naar boven