European Survey on Language Competences (ESLC)

Wat is ESLC?

De European Survey on Language Competences (ESLC) is een initiatief van de Europese Commissie. Dit internationaal vergelijkende onderzoek gaat na hoe goed leerlingen kunnen lezen, luisteren en schrijven in een vreemde taal. Naast de testresultaten verzamelt ESLC ook heel wat achtergrondvariabelen bij leerlingen, leerkrachten en schooldirecties.

In het voorjaar van 2011 namen 14 landen deel aan het onderzoek. De 3 Belgische gemeenschappen namen elk apart deel.

In de Vlaamse Gemeenschap zorgde een onderzoeksteam van de KU Leuven ervoor dat leerlingen uit het 2de jaar van de 1ste graad secundair onderwijs werden getest voor Frans en leerlingen uit het 2de jaar van de 2de graad secundair onderwijs voor Engels. In totaal werden meer dan 3.600 Vlaamse leerlingen bevraagd.

Naar boven

Resultaten ESLC

Vlaanderen

Op 21 juni 2012 maakte de Europese Commissie de ESLC-resultaten internationaal bekend. Op dezelfde dag vond ook de voorstelling van de resultaten voor Vlaanderen plaats.

Meer informatie over ESLC in Vlaanderen lees je op de website van de KU Leuven.

Verdere bekendmaking van de Vlaamse resultaten

Op 21 november 2012 organiseerde het Departement Onderwijs en Vorming een studienamiddag over de Vlaamse ESLC-resultaten.

pdf bestandRaadpleeg de presentatie (pdf, 100 p.) (1.12 MB).

De volgende thema’s en sprekers kwamen aan bod:

  • Toelichting bij het onderzoek en behaalde ERK-resultaten - Prof. dr. Rianne Janssen, promotor-coördinator ESLC
  • “Stemmen” over de resultaten - Prof. dr. Piet Desmet, prof. dr. Sarah Gielen, prof. dr. Liesbet Heyvaert en prof. dr. Ilse Magnus, promotoren ESLC, en Katrijn Denies, coördinator ESLC
  • Vroeg talen leren - Prof. dr. Robert DeKeyser, University of Maryland
  • Verschillen tussen scholen - Marie-Rose Van Nooten, Onderwijsinspectie
  • Motivatie - Prof. dr. Maarten Vansteenkiste, Universiteit Gent en prof. dr. Mathea Simons, Universiteit Antwerpen
  • Talen leren in het dagelijkse leven - Dilys Vyncke, pedagogische begeleidingsdienst GO! en Johan Delbaere, pedagogische begeleidingsdienst VSKO
  • Taalbeheersing van de leerkrachten - Liesbeth Martens, KHLeuven
  • Schrijfvaardigheid -  Johan Strobbe, KULAK en KU Leuven
  • De regio Brussel - Prof. dr. Piet Van de Craen, Vrije Universiteit Brussel

Europese Unie

Meer informatie over de Europese resultaten staat op de website van de Europese Commissie. Je vindt er onder meer het rapport ‘First European Survey on Language Competences’ en de internationale ESLC-database

Naar boven

 

Contact
Isabelle Erauw