ESF-projectoproep vroegtijdig schoolverlaten

Dit is een oproep voor het opzetten van transitietrajecten voor leerlingen in de tweede en derde graad van het beroepssecundair onderwijs die door de school geïdentificeerd worden als potentiële vroegtijdige schoolverlaters. Hiermee wordt gemikt op jongeren die schoolmoe zijn en die het mogelijk moeilijk zullen hebben om een duurzame loopbaan aan te vatten. 

Het project loopt van 1 september 2020 tot en met 30 juni 2022. Met dit project wil het Departement Onderwijs en Vorming:

  • Jongeren aanmoedigen om hun onderwijskwalificatie succesvol af te ronden door hen perspectieven op de arbeidsmarkt of vervolgopleiding te bieden.
  • Waarborgen dat jongeren na het verlaten van het secundair onderwijs een duurzame loopbaan kunnen aanvatten.

De transitietrajecten bestaan uit vijf stappen die door de school, het CLB en de expertorganisatie ondernomen worden:

  1. Identificatie potentieel vroegtijdige schoolverlater
  2. Perspectiefgesprek met de jongere over deze identificatie 
  3. Trajectbepaling
  4. Trajectbegeleiding
  5. Nazorg 

De oproep mikt op expertorganisaties die enerzijds de (onderwijs)loopbaanbegeleiding opnemen en anderzijds de transitie begeleiden voor jongeren naar (a) de arbeidsmarkt of tussenstappen om op die arbeidsmarkt een duurzame loopbaan aan te vatten of (b) een vervolgopleiding. Deze vervolgopleiding kan aangeboden worden in het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs of door andere opleidingsaanbieders. 

pdf bestandESF-oproep Transitietrajecten VSV (pdf, 23 p.) (234 kB)

Dien je project uiterlijk op 30 juni 2020 in via de ESF-applicatie. We begrijpen dat door de huidige omstandigheden een brainstorm over dit project niet evident is. Daarom verschuiven we de deadline voor indiening van 30 mei naar 30 juni 2020. De projectbeslissingen worden dan gecommuniceerd op 20 juli 2020.