Erkenning van een Vlaams diploma of getuigschrift in het buitenland

Erkenning gebeurt in het buitenland

Wil je in het buitenland werken of studeren? Dan kan het nodig zijn om je Vlaams diploma of getuigschrift gelijkwaardig te laten verklaren.

Voor de erkenning van je Vlaams diploma of getuigschrift kan je terecht bij het NARIC-centrum van het land waar je gaat wonen. Is er geen NARIC-centrum, dan kan je terecht bij de ambassade of de voor onderwijs bevoegde dienst.
Contactgegevens NARIC-centra:  website ENIC-NARIC.

Om je Vlaams diploma in het buitenland toe te lichten, kan je gebruikmaken van:

  • Een attest van NARIC-Vlaanderen
  • Een gelegaliseerd exemplaar van je diploma
  • Je diplomasupplement

Naar boven

Attest van NARIC-Vlaanderen

Een attest van NARIC-Vlaanderen bevestigt dat je diploma in Vlaanderen erkend is, en uitgereikt door een door de Vlaamse overheid erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel.

Je kan een attest aanvragen in het Nederlands of in het Engels. Een beëdigd vertaler kan het attest vertalen naar een andere taal.

Je kan een attest krijgen voor de volgende einddiploma’s:

  • Getuigschrift basisonderwijs
  • Diploma secundair onderwijs
  • Diploma hoger beroepsonderwijs
  • Diploma's van het hoger onderwijs
  • Diploma's en certificaten van het volwassenenonderwijs

Op NARIC-Vlaanderen lees je hoe je een aanvraag indient.

Naar boven

Gelegaliseerd diploma

In sommige landen heb je een gelegaliseerd exemplaar van je diploma nodig. Legalisatie betekent dat de handtekening op het diploma of getuigschrift ‘echt verklaard’ wordt. 

Naar boven

Diplomasupplement

Vlaamse universiteiten en hogescholen leveren bij elk diploma een diplomasupplement af met informatie over de gevolgde opleiding.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites