Er is sprake van overmacht

Kon je door een overmachtssituatie niet deelnemen aan 1 of meerdere examens en was er voor jou ook geen inhaalexamen mogelijk? Dan kan je door overmacht verloren leerkrediet via een verzoekschrift terugvorderen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Teruggave leerkrediet wegens overmacht via de Raad

Richt je verzoekschrift tot de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Die Raad is onafhankelijk van de overheid en de onderwijsinstellingen. Zo ben je zeker dat jouw vraag een transparante en uniforme behandeling krijgt.

Als de Raad vaststelt dat er inderdaad overmacht was en dat de instelling effectief niet in staat was om voor een aangepaste examenregeling te zorgen, dan krijg je je leerkrediet terug voor de betrokken opleidingsonderdelen.

Je kan zowel voor het huidige academiejaar als voor voorbije academiejaren leerkrediet terugvorderen.

Zo vraag je leerkrediet terug

Bij je verzoek tot teruggave van het leerkrediet wegens overmacht bezorg je ook bewijsstukken aan de Raad, zoals een medisch attest. Die bewijsstukken moeten duidelijk en expliciet laten zien dat je niet in staat was om deel te nemen aan het examen in de door het attest gedekte relevante periode.

Lees de volledige procedure voor terugvordering van leerkrediet wegens overmacht.

Let op: de Raad is niet bevoegd voor de terugvordering van leerkrediet dat je bent verloren wegens overmacht door corona. Meer informatie: Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - studenten.


Extra informatie

Verwante pagina’s

Contact
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs