Elke dag naar school in lager en secundair onderwijs

Als je kiest voor onderwijs in een school, dan ben je er als ouder ook verantwoordelijk voor dat je leerplichtig kind naar school gaat.

Je moet erop toezien dat je kind op alle schooldagen de lessen volgt. Enkel in die situaties waarin volgens de regelgeving de afwezigheid gewettigd is, mag je kind afwezig zijn.

Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep.

Ook activiteiten buiten de schoolmuren hebben een grote waarde: het zijn leermomenten die kinderen beter niet missen.

Het is niet toegelaten om je zoon of dochter buiten de schoolvakanties mee te nemen op reis zonder toestemming van de directeur.

 


Extra informatie

Verwante pagina's