Een gepensioneerde aanwerven

Wat is het?

Je kan een medewerker die gepensioneerd of op rust gesteld is, aanwerven op voorwaarde dat er zich geen andere geschikte kandidaat aangediend heeft.

Als je nieuwe personeelslid jonger dan 65 is, kan het nog een loopbaan uitbouwen in het onderwijs, met eventueel een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en een benoeming na verloop van tijd.

Als je nieuwe personeelslid ouder dan 65 is op het moment van aanstelling, kan het alleen nog als tijdelijke worden aangesteld.

Meer informatie vind je in de omzendbrief een gepensioneerde die in het onderwijs of bij de inspectie in dienst treedt.

Naar boven

Informeer je personeelslid

Verwijs je nieuwe personeelslid voor meer informatie over aanwerving, loopbaan en cumulatie van een pensioen met beroepsinkomsten door naar de pagina voor onderwijspersoneel.

Naar boven

Hoe melden?

Je meldt de aanwerving van een gepensioneerde via je schoolsoftware met een RL-1. In het veld ‘herwaardering’ duid je ‘werken na pensioen’ (code 04) aan.

Naar boven