Een beroep, een taal of ICT-vaardigheden aanleren

Het secundair volwassenenonderwijs

Het secundair volwassenenonderwijs volg je in een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO).

Je kan kiezen uit een brede waaier van opleidingen uit 32 studiegebieden, waaronder:

 • 28 Studiegebieden met beroepsgerichte opleidingen op het niveau van het secundair onderwijs
 • ICT-opleidingen
 • Nederlands als 2de Taal (NT2)
 • Talen richtgraad 1 en 2
 • Talen richtgraad 3 en 4

Je kan ook je diploma secundair onderwijs behalen in een CVO.

Ontdek het onderwijsaanbod secundair volwassenenonderwijs.

Naar boven

Toelatingsvoorwaarden

Leeftijd

 • Minstens 16 jaar oud zijn
 • Minstens 15 jaar oud zijn en de eerste 2 leerjaren van het secundair onderwijs beëindigd hebben
 • Voor de opleidingen in het studiegebied algemene vorming moet je minstens 18 jaar oud zijn. Voor een opleiding die in september of later start, mag je ook inschrijven als je ten laatste op 31 december 18 jaar wordt.

Nationaliteit of wettig verblijf

 • Als je 18 jaar of ouder bent, moet je de Belgische nationaliteit bezitten of voldoen aan de voorwaarden voor wettig verblijf in België.
 • Als je geen rijksregisternummer hebt, moet je een document van wettig verblijf voorleggen. De documenten die daarvoor in aanmerking komen, vind je in het vademecum wettig verblijf.

Uitzondering: als je les volgt in de gevangenis moet je het wettig verblijf niet aantonen, maarwel een attest van detentie voorleggen.

Naar boven

Inschrijven en inschrijvingsgeld

 • Je betaalt geen inschrijvingsgeld voor de opleidingen in het studiegebied algemene vorming.
 • Voor de opleidingen Nederlands als 2de taal (NT2) geldt een verminderd inschrijvingsgeld van 60 eurocent per lestijd.
 • Voor de andere opleidingen bedraagt het inschrijvingsgeld 1,5 euro per lestijd.
 • Als je het financieel moeilijk hebt, kan je een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen.

Enkel de in het opleidingsprofiel of de goedgekeurde lessentabel voorziene lestijden tellen mee om het inschrijvingsgeld te bepalen.

Het inschrijvingsgeld is begrensd en bedraagt maximum 600 euro per schooljaar voor alle opleidingen. Per semester is het inschrijvingsgeld begrensd op 300 euro.

Naast het inschrijvingsgeld mag een centrum ook kosten aanrekenen voor cursusmateriaal.

CVO's bepalen zelf hoe je moet inschrijven, tot wanneer je kan inschrijven en wat je moet meebrengen. Concrete informatie vind je op de website van het CVO waar je wil studeren.

Naar boven

Certificaat, getuigschrift, diploma

Als je slaagt voor een module in je opleiding, ontvang je een deelcertificaat.

Als je slaagt voor alle modules in je opleiding, ontvang je een certificaat.

Een uitzondering is de opleiding Bedrijfsbeheer in het studiegebied handel. Daar behaal je een getuigschrift bedrijfsbeheer. Dat getuigschrift is een basisvereiste als je in België een eigen zaak wil beginnen.

Diploma secundair onderwijs

Je kan sommige beroepsopleidingen combineren met een opleiding Aanvullende algemene vorming. Zo behaal je het diploma secundair onderwijs.
doc bestandLijst diplomagerichte opleidingen (docx, 4 p.) (151 kB)

Andere opleidingen uit het studiegebied algemene vorming situeren zich op het niveau van het algemeen secundair onderwijs, en leiden rechtstreeks naar het diploma secundair onderwijs.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving en formulieren