Educatieve korting voor software van Microsoft

De Vlaamse overheid en Microsoft sloten een raamovereenkomst voor scholen: Microsoft Keep it Simple (MS-KIS). Scholen en andere onderwijsinstellingen kunnen door de overeenkomst software van Microsoft voor sterk verlaagde prijzen afnemen.

Voor welke instellingen?

MS-KIS geldt voor de door de Vlaamse overheid gefinancierde of gesubsidieerde instellingen voor gewoon en buitengewoon, voltijds en deeltijds onderwijs:

 • Basisscholen, inclusief autonome kleuter- en lagere scholen
 • Scholen voor secundair onderwijs
 • Centra voor deeltijds onderwijs
 • Scholengemeenschappen
 • Instellingen voor deeltijds kunstonderwijs
 • Centra voor volwassenenonderwijs
 • Centra voor basiseducatie
 • Internaten
 • Ziekenhuisklassen
 • Centra voor leerlingenbegeleiding

Het aanbod geldt bovendien voor:

 • Onderwijsinspectie
 • Pedagogische begeleiding

Naar boven

Over MS-KIS 2020

Naar boven