Duurzaam facilitair beheer in je school

Waarom duurzaam facilitair beheren?

Een duurzame aanpak van het facilitair beheer wordt steeds belangrijker.

Goed facilitair beheer is niet alleen nodig voor een gezonde, veilige en effectieve leeromgeving, maar is ook een belangrijke voorwaarde om je kosten onder controle te houden. 

Bij facilitair beheer op school denk je vooral aan:

  • Onderhoudswerken 

  • Schilderwerken en aankleding

  • Beperkte pedagogische aanpassingen aan lokalen en gangen 

  • Schoonmaak

  • Groenonderhoud

  • Aankoop en plaatsing van meubilering

  • Catering 

  • Voor- en naschools toezicht

  • Sleutelbeheer bij het buitenschools openstellen van schoolinfrastructuur

  • Afvalbeheer

Uit onderzoek van de KU Leuven (2017) naar burgerschapseducatie in Vlaanderen, blijkt dat het onderwijs nog een hele weg te gaan heeft als het gaat over het gebruik van duurzaamheidscriteria bij aanbestedingen.

Scholen zijn de ideale plaats om leerlingen kennis te laten maken met duurzame producten. Waarom zou je duurzaamheid op school beperken tot de lessen?

Lees het onderzoek:

Naar boven

Integrale aanpak noodzakelijk

Met de Sustainable Development Goals (SDG’s) als referentiekader, promoot de UNESCO een integrale aanpak voor educatie voor duurzame ontwikkeling. De Vlaamse vertaling van de SDG’s vind je in de visienota 'Vizier 2030 - Een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen'.

Die integrale aanpak (whole school approach) gaat niet alleen over de lesinhoud, maar ook over het duurzaam beheren van schoolgebouwen, partnerschappen met de buurt en schoolleiderschap.

Praktijkvoorbeeld

Bekijk hoe Artevelde duurzaamheid in de praktijk brengt in het dagelijks beheer van de hogeschool:

Naar boven

Vlaamse overheid stimuleert duurzaam aankopen

Het departement Onderwijs en Vorming engageerde zich om scholen te stimuleren tot het duurzaam aankopen van goederen en diensten.

boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites