Drie domeinen van kleuterparticipatie

De deelname van kleuters aan het Vlaamse onderwijs is hoog. Maar bepaalde groepen participeren minder: ze zijn niet ingeschreven in een kleuterschool of - vaker nog - gaan onregelmatig naar de kleuterschool.

Werken aan kleuterparticipatie, betekent werken aan 3 domeinen:

 1. Een warme overgang van thuis of voorschoolse opvang naar school
   
 2. Inschrijvingen
  • Preventief: ouders informeren over hoe zij hun kleuter tijdig kunnen inschrijven
  • Curatief: voor ouders van niet-ingeschreven kleuters
    
 3. Aanwezigheden
  • Preventief: sensibiliseren over het belang van voldoende aanwezigheid
  • Curatief: voor kleuters die te veel afwezig zijn
Venndiagram-kleuterparticipatie-klein.jpg

 

 

Vijf aandachtspunten bij kleuterparticipatie

Het verschil maken in kleuterparticipatie is maatwerk en is heel afhankelijk van de lokale context. Enkele aandachtspunten:

 • Elke dag kwaliteitsvol kleuteronderwijs telt.

 • Ouders en school gaan met elkaar in dialoog.

 • Bestaande relaties met lokale partners verdiepen en verbreden. Alleen door samen te werken kan je het verschil maken.

 • Duurzame initiatieven zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk integreren.

 • De resultaten van acties meten.