Draaiboek 2020-2021: universiteiten

Een kader voor de organisatie van volgend academiejaar, opgesteld in samenspraak met de minister van Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de GEES.

  • Bekijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden per pandemieniveau in de universiteiten. Onderstaande overzichtstabel vat alles samen over wat jij moet weten uit de pandemiescenario's en draaiboeken.
  • Fase groen wordt hier niet opgenomen, dan is de normale werking van toepassing. Lees meer over de uitgangspunten en de pandemische niveaus of fasen.
 
 
Fase geel
Fase oranje
Fase rood
Onderwijs in auditoria

 

Bezettingsgraad 1 op 2 met mondmaskerplicht 

of

Bezettingsgraad 1 op 5 zonder mondmaskerplicht

Bezettingsgraad algemeen beperkt tot  1 op 5 met mondmaskerplicht behalve voor vakken uit het modeltraject eerste jaar waar 1 op 2 met mondmaskerplicht mogelijk is Niet mogelijk / wordt vervangen door afstandsonderwijs 
Onderwijs in kleine groepen

 

Bezettingsgraad 1 op 2 met mondmaskerplicht 

of

Bezettingsgraad 1 op 5 zonder mondmaskerplicht

Niet mogelijk / wordt vervangen door afstandsonderwijs
Practica en labo-oefeningen
Bezettingsgraad 1 op 1 met mondmaskerplicht 
Stages 
Veiligheidsvoorschriften van de stageplaats zijn van toepassing
Inkomende studentenmobiliteit
Afhankelijk van federaal en internationaal beslist reisbeleid
Uitgaande studentenmobiliteit
Afhankelijk van federaal en internationaal beslist reisbeleid
Handhygiëne
Sanitair
Verluchting en ventilatie
Onderhoud
...
Bijkomende veiligheidsvoorschriften inzake handhygiëne, ontsmetten van lokalen, ventilatie... worden op basis van een lokale risicoanalyse vastgelegd in instellingsspecifieke veiligheidsprotocollen. 
Studentenactiviteiten Bekijk de coronamaatregelen voor studentenactiviteiten in het hoger onderwijs.