Draaiboek 2020-2021: hogescholen

Een kader voor de organisatie van volgend academiejaar, opgesteld in samenspraak met de minister van Onderwijs en Vorming, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de GEES.

  • Bekijk welke veiligheidsmaatregelen er gelden per pandemieniveau in de hogescholen. Onderstaande overzichtstabel vat alles samen over wat jij moet weten uit de pandemiescenario's en draaiboeken.
  • Fase groen wordt hier niet opgenomen, dan is de normale werking van toepassing. Lees meer over de uitgangspunten en de pandemische niveaus of fasen.
 
 
Fase geel
Fase oranje
Fase rood
Maximum aantal studenten tegelijk op de campus
  • Iedereen krijgt contactonderwijs, maar niet allemaal op hetzelfde moment: mix van online en offline onderwijs
  • Generatiestudenten en graduaatsopleidingen krijgen maximaal contactonderwijs 
  • Aantal studenten in circulatie van en naar de campus verminderen met min. 25%
Bezettingsgraad in de auditoria: 1 op 5 met mondmaskerplicht behalve voor vakken uit het modeltraject eerste jaar waar 1 op 2 met mondmaskerplicht mogelijk is.
 
Maximaal 10% van de studenten mag tegelijk op de campus.
 
Onderwijs in kleine groepen 

 

Bezettingsgraad 1 op 2 met mondmaskerplicht 

of

Bezettingsgraad 1 op 5 zonder mondmaskerplicht

Niet mogelijk / wordt vervangen door afstandsonderwijs
Practica en labo-oefeningen 
Bezettingsgraad 1 op 1 met mondmaskerplicht 
Internationale mobiliteit
Veiligheidsvoorwaarden en reisvoorwaarden betrokken landen en buitenlandse partners
Afstandsonderwijs
  • Mix online-offline
  • Online met hoge kwaliteitseisen / blended onderwijs 
  • (Met contact voor verdiepende activiteiten)
Maximaal
 
Maximaal 

 

Derden op de campus 
OK, mits voorschriften rond hygiëne en social distance verzekerd kunnen worden 
Aanwezigheid van niet-essentiële derden beperken. Indien toch nodig, mits inachtneming van de nodige veiligheidsmaatregelen 
Niet toegelaten voor niet-essentiële derden 
Onderzoeksactiviteiten op de campus
OK, mits voorschriften rond hygiëne en social distance verzekerd kunnen worden
Enkel die onderzoeksactiviteiten waarvoor aanwezigheid van de onderzoeker(s) op de campus noodzakelijk is
Enkel die onderzoeksactiviteiten die omwille van veiligheidsreden of andere essentiële belangen noodzakelijk zijn.
Opleidingen waar directe contacten of druppels zich voordoen (dans, sport, blaasinstrumenten...)
Richtlijnen van de professionele sectoren (cultuur en sport met onderscheid met publiek of zonder publiek) als toets, en mits positief advies van de preventieadviseur.
Niet toegelaten
Examens
Alles kan plaatsvinden, inclusief noodzakelijke aanwezigheid van derden, mits de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen
Enkel contactloos
Gebruik materiaal van de instelling
Normale werking met extra aandacht voor hygiëne
OK, met extra hygiënemaatregelen
Beperken tot het noodzakelijke minimum
Inschrijvingen
Normale werking met aandacht voor gespreide planning
Digitaal of op afspraak
Enkel digitaal
Sociale studentenzones
Met respect voor de afstandsregels
Niet toegelaten behalve voor veilig georganiseerde studieplekken
Publieke Activiteiten met publiek zoals sport, beoefening van kunsten
Volgens de regels van de professionele sectoren
Niet toegelaten
Studentenleven
Volgens de regels van de samenleving met aandacht voor regels horeca, social distancing en mondmaskers, het vermijden van situaties waar geroepen, gezongen of gedanst wordt
Niet toegelaten op de campus
Niet toegelaten
Studentenkamers
Volgens de regels van de huurmarkt
Verluchting en ventilatie
Extra verluchten en ventileren, minstens elk anderhalf uur
Hygiëne
Extra schoonmaak na elke wissel van studenten
Social distancing 1,5 m. en mondmaskers
Mondmasker bij alle contacten waarbij de afstand niet gegarandeerd kan worden; verplichtingen mondmaskers Veiligheidsraad worden toegepast
 
Bijkomende veiligheidsvoorschriften inzake handhygiëne, ontsmetten van lokalen, ventilatie... worden op basis van een lokale risicoanalyse vastgelegd in instellingsspecifieke veiligheidsprotocollen