Veelgestelde vragen over inschrijven en vrijstellen in het nieuwe financieringssysteem voor het volwassenenonderwijs

Wanneer hoger inschrijvingsgeld aanrekenen bij herhalen module?

Heeft een cursist vanaf 1 september 2019 een module al 3 keer gevolgd binnen een periode van 6 schooljaren, dan reken je bij elke volgende inschrijving een hoger inschrijvingsgeld aan:

  • Volledig betalende cursist (standaard 1,5 euro): 3 euro per lestijd
  • Gedeeltelijk vrijgestelde cursist (standaard 0,60 / 0,30 euro): 3 euro per lestijd
  • Volledig vrijgestelde cursist (standaard 0 euro): 1,5 euro per lestijd

Enkel ‘open modules’ kan een cursist herhalen zonder bij te betalen.

Dit hoger inschrijvingsgeld telt niet mee voor de berekening van het maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester per opleiding.

Op 1 september 2019 start de ‘teller’ van de cursist op 0. Inschrijvingen uit het verleden tellen niet mee.

Meer info: decreet financiering volwassenenonderwijs (15 juni 2007) art. 113novies, §1, 2 en 3.

 

Hoe werkt het plafond voor inschrijvingsgelden?

Het inschrijvingsgeld dat een cursist moet betalen is begrensd tot 300 euro per opleiding per semester.

Het eerste semester in het volwassenenonderwijs loopt van 1 september tot en met 31 december. Het tweede semester loopt van 1 januari tot en met 31 augustus.  De aanvangsdatum van de cursus bepaalt in welk semester de cursus valt.

De regel geldt bij inschrijving voor alle cursisten, ongeacht hun financierbaarheid.
De enige uitzondering op de regel is de herhaalde inschrijving van een cursist voor een module. Volgt de cursist voor de vierde keer binnen de laatste 6 schooljaren dezelfde module? Dan wordt het inschrijvingsgeld vanaf dan niet meer meegerekend voor het plafond

Toepassing

Controleer bij elke inschrijving of de cursist door de nieuwe inschrijving het plafond voor de inschrijvingsgelden voor die opleiding niet overschrijdt. Moet de cursist per semester meer betalen dan 300 euro inschrijvingsgeld in dezelfde opleiding? Scheld dan  al het inschrijvingsgeld boven de 300 euro kwijt.

Alle inschrijvingsgelden van financierbare cursisten op het fotomoment tellen mee voor de inning van de inschrijvingsgelden (zie ook Betaalkalender werkingsmiddelen).
Verbeter dus alle vergissingen voor het laatste fotomoment. Het geregistreerde inschrijvingsgeld, ongeacht of dit bedrag het plafond overschrijdt, van de financierbare cursisten op het fotomoment moet je doorstorten naar het fonds inschrijvingsgelden volwassenenonderwijs.

Monitoring

Vanaf september 2018 voert AHOVOKS een monitoring uit op de toepassing van het plafond op de inschrijvingsgelden. De monitoring zal in de nabije toekomst ook geautomatiseerd worden. Op Mijn Onderwijs kan je de lijsten bekijken van cursisten waarvoor het plafond volgens de registraties in DAVINCI niet gerespecteerd werd. Volg die lijsten regelmatig op en voer de nodige correcties uit vóór het verstrijken van het fotomoment.

Afrekening onterecht geïnde inschrijvingsgelden

Is de cursist voor alle modules waarvoor hij ingeschreven is financierbaar, en betaalde hij meer dan 300 euro inschrijvingsrecht, maar is de foute registratie voor het verstrijken van het laatste fotomoment rechtgezet? Dan int AHOVOKS 300€ van het centrum. Op vraag van AHOVOKS legt het centrum een bewijs van de correcte afrekening aan de cursist voor.

Is de cursist voor alle modules waarvoor hij ingeschreven is financierbaar, en betaalde hij meer dan 300 euro inschrijvingsgeld, en is de foute registratie niet rechtgezet voor het verstrijken van het laatste fotomoment? Dan int AHOVOKS al het ontvangen inschrijvingsgeld van het centrum. Het centrum moet wel het teveel betaalde inschrijvingsgeld terugstorten aan de cursist. Op vraag van AHOVOKS legt het centrum een bewijs van de correcte afrekening aan de cursist voor.

Is de cursist voor slechts een deel van de modules waarvoor hij ingeschreven is financierbaar? En is de foute registratie niet rechtgezet voor het verstrijken van het laatste fotomoment? Dan int AHOVOKS het deel van het inschrijvingsgeld dat betaald werd voor de modules waarvoor de cursist financierbaar is. Het centrum moet het teveel betaalde inschrijvingsgeld terugstorten aan de cursist. Op vraag van AHOVOKS legt het centrum een bewijs van de correcte afrekening aan de cursist voor.

Meer info: decreet financiering volwassenenonderwijs (15 juni 2007) art. 109, §2 en art 113novies, §3.

Voor wie wordt basiseducatie betalend?

Een cursist in een centrum voor basiseducatie blijft gratis les volgen als hij nog geen diploma van secundair onderwijs behaald heeft. Is dit wel het geval, dan betaalt de cursist voor modules met startdatum vanaf 1 september 2019 1,5 euro per lestijd, tenzij hij in aanmerking komt voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld. Meer info over alle vrijstellingscategorieën vind je in het vademecum vrijstelling inschrijvingsgeld.

Meer info: decreet financiering volwassenenonderwijs (15 juni 2007) art. 113 novies.