Registratie extra middelen Nederlands tweede taal

Financiering van je modules Nederlands tweede taal

Je centrum kan modules Nederlands tweede taal (NT2) financieren met 2 verschillende financieringsbronnen:

De middelen 'verhoogde taalvereiste inburgering' werden op 1 september 2018 ingekanteld in de reguliere omkadering.

Je kan een module maar onder 1 financieringsbron registreren, combinaties zijn niet mogelijk.

De registratie van leraarsuren, voltijdsequivalenten (vte), coördinatie-uren en punten in het elektronisch personeelsdossier (EPD) moet altijd overeenkomen met het aanbod dat je in DAVINCI registreert. Zo maak je een goede opvolging en controle mogelijk.

Naar boven

Codes voor extra middelen

 

DAVINCI
(financieringsbron)

Leraarsuren of vte

Coördinatie-uren

Punten

Asielcrisis

PROJECT_FIN_ASIEL

OOM code 22:

‘bijkomende middelen NT2 asielcrisis’

OOM code 22 en

  • Onderwijsopdracht: vakcode 886
  • Andere opdracht: vakcode 977

OOM code 22

 

Individuele cursisten registreer je met de gebruikelijke codes voor de vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

Naar boven

Timing

De timing van de personeelszendingen is dezelfde als voor de andere zendingen, die bepaald is in de omzendbrief controle aanwending leraarsuren, puntenenveloppe en coördinatie-uren centra voor volwassenenonderwijs (VWO/2015/01).

De opdrachtmeldingen worden elk schooljaar definitief afgesloten op 31 augustus.

Naar boven

Controle

Het ministerie van Onderwijs voert op het einde van het schooljaar en van het kalenderjaar controles uit.

Dan moeten het aantal lesuren in DAVINCI kloppen met het aantal geregistreerde leraarsuren en vte in het EPD. Als dat niet het geval is kan het ministerie een correctie vragen en middelen terugvorderen.

Je kan correcties aanbrengen in DAVINCI tot aan het fotomoment: 28 dagen na het registratiemoment. Latere correcties zijn niet geldig.

Naar boven

Aanwendingsrapport

Elke 26ste van de maand vind je in Mijn Onderwijs een aanwendingsrapport ‘niet-organieke uren’. Daarin vind je een overzicht van de leraarsuren die je centrum aangewend heeft.

Naar boven