Inschrijvingsgeld volwassenenonderwijs: tarieven en fonds inschrijvingsgelden

Tarieven

De tarieven voor het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs vind je in de omzendbrief erkenning en subsidiëring of financiering van CVO’s en CBE’s.

Naar boven

Begrenzing van inschrijvingsgeld

Voor opleidingen van het volwassenenonderwijs is het maximale inschrijvingsgeld dat je centrum aan de cursist mag aanrekenen, begrensd.

Een cursist betaalt maximaal 300 euro inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding. Een semester is een periode van 1 september tot en met 31 december, of een periode van 1 januari tot en met 31 augustus. De startdatum van de module bepaakt tot welke periode de module gerekend wordt. De einddatum van de module heeft hierbij geen belang. Wanneer de cursist tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, dan betaalt hij per gevolgende opleiding maximaal 300 euro.

Vind de maximale bedragen in de omzendbrief erkenning en subsidiëring of financiering van CVO’ en CBE’s.

Naar boven

Vrijstelling inschrijvingsgeld

De voorwaarden voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld en de bewijzen die cursisten daarvoor moeten voorleggen, vind je in het vademecum vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Contacteer bij twijfel de afdeling Hoger- en Volwassenenonderwijs van AHOVOKS.

Bewaar een kopie van het voorgelegde attest in het cursistendossier.

Naar boven

Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs

De werkingsmiddelen van een centrum voor volwassenenonderwijs bestaan uit de inschrijvingsgelden van de cursisten. Per lestijd per cursist behoudt je CVO een vast bedrag. Voor cursisten die het volledige inschrijvingsgeld betalen, draag je een deel af aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs. Voor studenten die gedeeltelijk of volledig vrijgesteld zijn van inschrijvingsgeld, krijg je een compensatie van het fonds. Het fonds betaalt ook een premie [interne link] uit aan cursisten die in het volwassenenonderwijs voor het eerst hun diploma secundair onderwijs halen.

Afhankelijk van de specifieke situatie zal je centrum dus geld verschuldigd zijn aan het Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs, of juist recht hebben op bijkomende middelen.

Schooljaar 2018-2019 is het laatste schooljaar dat wordt afgerekend via het Fonds Inschrijvingsgelden. De 2 laatste afrekeningen gebeuren in het najaar van 2019. De wijze van berekening en alle verdere informatie vind je in de omzendbrief erkenning en financiering of subsidiëring van CVO’s en CBE’s.

Naar boven

Extra informatie

Verwante pagina’s

Directies en administraties

Cursisten                                                                                             

Contact
Afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs