Registratierapport

Het registratierapport is een weergave van de gegevens die het centrum via de centrumsoftware geregistreerd heeft in DAVINCI. Het is een weergave van de geregistreerde gegevens op actuele datum, dus niet op fotomoment. AHOVOKS bezorgt het rapport via Mijn Onderwijs aan de centra. Met het rapport kan je controleren of de gegevens die in DAVINCI aanwezig zijn overeenstemmen met de gegevens in de centrumsoftware. Voor een overzicht van het aantal financierbare cursisten raadpleeg je het financieringsrapport. Voor een overzicht van de in DAVINCI geregistreerde gegevens per cursist raadpleeg je het gedetailleerd registratierapport.

 

Inhoud van het registratierapport

IMV_OBJECT_ID Unieke sleutel van een ingerichte modulevariant aangemaakt door DAVINCI
INSTELLINGS_NUMMER Instellingsnummer van het centrum 
VERKORTE_NAAM Naam van het centrum 
MODULECODE Code van de module in DAVINCI
MODULE De naam van de module volgens het goedgekeurde opleidingsprofiel
MODULEVARIANTCODE Code van de module in DAVINCI gekoppeld aan het type traject (verlengd, verkort of standaard)
TRAJECT Type traject van de opleiding (verkort, verlengd of standaard)
SOORT_ONDERWIJS Organisatievorm van de module (contact-, gecombineerd onderwijs of Individuele Arbeidservaring (stage))
VERIFICATIETOESTAND Toestand die door AHOVOKS aan de IMV wordt toegekend (bv. effectief geverifieerd, gelijk aan geverifieerd,….)
LESPLAATS Code van de lesplaats in DAVINCI
LESPLAATS_NAAM Naam van de lesplaats 
LESPLAATS_ADRES Adres van de lesplaats 
CURSUS_CODE De unieke code die door de centrumsoftware aan een ingerichte  modulevariant wordt toegekend 
COMMUNICATIE_CODE Code die door de centrumsoftware wordt toegekend om aan te duiden of ingerichte modulevarianten geclusterd zijn 
LES_TIJDEN_INSCHRIJVINGS_GELD Lestijden van de module  die in aanmerking komen voor de berekening van het inschrijvingsgeld
LESTIJDEN_AFSTANDSONDERWIJS Aantal lestijden die volgens het centrum doorgaat in afstandsonderwijs
AANVANGS_DATUM De aanvangsdatum van de ingerichte modulevariant 
EIND_DATUM De einddatum van de ingerichte modulevariant 
REGISTRATIE_MOMENT Het registratiemoment (1/3 moment) van de ingerichte modulevariant
FOTOMOMENT Het fotomoment van de ingerichte modulevariant
AANTAL_INGESCHREVEN Het aantal cursisten met status 'ingeschreven' 
AANTAL_TOEGEWEZEN Het aantal cursisten met status 'toegewezen' 
AANTAL_GERESERVEERD Het aantal cursisten met status 'gereserveerd' 
AANTAL_UITGESCHREVEN Het aantal cursisten met status 'uitgeschreven'

 

Mogelijke controles op basis van het registratierapport

Je kan zelf controleren of de gegevens die je geregistreerd hebt, correct zijn. Je vindt hier een overzicht van de controles die je kan uitvoeren en welke kolom uit het registratierapport je daarvoor kan gebruiken.

Controle Welke kolom in registratierapport
Zijn alle ingerichte modulevarianten in DAVINCI geregistreerd? Kolom E + M 
Zijn de ingerichte modulevarianten met het juiste 'type traject' geregistreerd? Kolom G

Zijn de ingerichte modulevarianten met de juiste organisatievorm zijn geregistreerd en is het aantal lestijden afstandsonderwijs correct?

Kolom H + P
Zijn de ingerichte modulevarianten op de juiste lesplaats geregistreerd? Kolom L
Is de afgelasting van een module geregistreerd? Kolom U 
Stemt het aantal in- en uitgeschreven cursisten overeen met de centrumsoftware? Kolom V + Y
Staan er geen cursisten meer op status 'toegewezen' en 'gereserveerd'? Kolom W + X