Bewaartermijnen cursistgebonden documenten

Centra voor volwassenenonderwijs en voor basiseducatie moeten 5 soorten administratieve documenten over cursisten bewaren.

Een overzicht van de documenten, met links naar de informatie over bewaartermijnen in de omzendbrief centrumorganisatie centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie: