Ronde van Vlaanderen 2020 - Personeel basisonderwijs

Verlenging lerarenplatform in het basisonderwijs

Het lerarenplatform om tijdelijke leraren meer werkzekerheid te geven wordt verlengd met 1 schooljaar. Aanstellingen zijn mogelijk vanaf 1 september tot het einde van het schooljaar 2020-2021. De leerkrachten worden ingezet voor vervangingen of pedagogische taken. De toekenning van de middelen aan een samenwerkingsplatform hangt af van het inzetbaarheidspercentage op 30 juni 2020.

Wijzigingen vaste benoeming 

 

Op 1 januari 2021 zullen meer personeelsleden vast benoemd kunnen worden. Dat komt omdat betrekkingen van sommige personeelsleden die gedurende het volledige schooljaar bepaalde verlofstelsels opnemen, vacant verklaard moeten worden.

Wijzigingen regelgeving terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (tbsob) vanaf 1 september 2020

Vanaf 1 september 2020 gelden een aantal nieuwe maatregelen bij de toepassing van de tbsob-regelgeving, met als doel het terugdringen van het lerarentekort:

  • Heractivering van de Vlaamse reaffectatiecommissie en de reaffectatiecommissie van de scholengroep voor scholen die deel uitmaken van een scholengemeenschap van het basisonderwijs of secundair onderwijs
  • Meer mogelijkheden op het vlak van wedertewerkstelling en meer flexibiliteit voor vrijwillige reaffectatie of wedertewerkstellling
  • Professionaliseringstrajecten worden mogelijk in alle onderwijsniveaus
  • Bekijk de presentatie voor meer detailsDe presentatie wordt gebracht door mevr. Patricia Van Reet, afdelingshoofd van de afdeling Personeel Basisonderwijs en CLB van AGODI.
  • pptx bestandTBSOB, nieuwigheden en praktische afspraken (ppt, 11 p.) (209 kB)
  • Omzendbrief TBSOB (PERS/2003/08).

Wijzigingen loopbaanonderbrekingen

Alle presentaties

Bekijk alle gefilmde presentaties voor het basisonderwijs: YouTube - Ronde van Vlaanderen basisonderwijs.

Stel je vraag