Ziekteverlof en terbeschikkingstelling wegens ziekte van je personeel

Wat is het?

  • Wat is ziekteverlof? En terbeschikkingstelling wegens ziekte?
  • Regeling voor vastbenoemd, tijdelijk en contractueel personeel
  • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde
  • Aanvraagprocedure en formulieren voor je personeel
  • Controle tijdens een ziekteverlof

Vind de informatie op de pagina’s voor onderwijspersoneel over ziekteverlof.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Informeer je personeelslid

Zorg ervoor dat je personeelslid op de hoogte is van de formaliteiten bij ziekteverlof en bij een ziektecontrole.

Bezorg je personeelsleden de omzendbrief controle afwezigheid wegens ziekte en verwijs hen naar de pagina’s voor onderwijspersoneel over ziekteverlof en controle tijdens ziekteverlof.

Melden aan het ministerie

Ziekteverlof is een persoonsgebonden dienstonderbreking en geldt voor alle opdrachten van het personeelslid.

  • Meld de dienstonderbreking met een code RL2 - gebeurteniscode 23001. Meld ook ziektes van 1 dag.
  • Vermeld de begin- en einddatum van de afwezigheid, te vinden op het afwezigheidsattest.

De werkstations verwerken je melding 'ziekteverlof'. Het resultaat van de verwerking kan zijn:

  • Betaald ziekteverlof
  • Onbetaald ziekteverlof (voor tijdelijke of contractuele personeelsleden)
  • Terbeschikkingstelling wegens ziekte met wachtgeld (voor vastbenoemde personeelsleden)

Specifieke meldingen en voorbeelden vind je in de omzendbrief ziekteverlof: melding ziekteverlof.

Medische controle

Wil je een controle bij je ziek personeelslid aanvragen? Je kan bij het controleorgaan een aanvraag indienen per telefoon, fax, mail of brief. Telefonische aanvragen moet je altijd nog schriftelijk of per fax of mail bevestigen. Gebruik daarvoor het formulierAanvraag medische controle (docx, 2 p.) (887 KB).

Moet een controle nog dezelfde dag gebeuren? Vraag die dan vóór de middag aan.

Het controleorgaan brengt je binnen 24 uur per e-mail, schriftelijk of per fax, op de hoogte van het resultaat van de controle.

Naar boven

Regelgeving en formulieren

Regelgeving

Formulieren

Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel

Ziektecontroleorgaan Certimed
Certimed, t.a.v. Dienst Onderwijs
Postbus 10018
1070 Anderlecht
België