Verlof tijdelijk andere opdracht voor je personeel

Wat is het?

Een tijdelijk andere opdracht (TAO) is een opdracht die wordt uitgeoefend door een vastbenoemd personeelslid dat voor die opdracht niet vastbenoemd is.

Je personeelslid krijgt verlof tijdelijk andere opdracht (verlof TAO) om die opdracht uit te voeren.

  • Wat houdt verlof tijdelijk andere opdracht in?
  • Is het een recht of een gunst?
  • Voor welk volume kan een personeelslid verlof TAO nemen?
  • Voorwaarden en gevolgen, begin, duur en einde

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof tijdelijk andere opdracht.  Krijgt je personeelslid geen verlof TAO, maar een terbeschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden? Je kan er alles over lezen op de verwante pagina's.
 

Wat moet ik doen?

De tijdelijk andere opdracht melden

(Als de opdracht in jouw instelling wordt uitgeoefend)
De TAO meld je via je schoolsoftware als:

  • Een RL-1
  • Met code J in veld 5

Uitzondering: geen code J in veld 05 wanneer de opdracht plaatsvindt:

  • Bij de inspectie of pedagogische begeleidingsdienst
  • In een hogeschool

Het verlof TAO melden

(Als jouw personeelslid het verlof opneemt)

Het verlof tijdelijk andere opdracht meld je via je schoolsoftware als:

  • Een opdrachtgebonden dienstonderbreking (RL-1)
  • Met code 019 (verlof TAO)

Je vindt de voorwaarden voor een verlof TAO in de omzendbrief tijdelijk andere opdracht, meer bepaald in punt 8.  

Voorbeelden van melding: omzendbrief tijdelijk andere opdracht, meer bepaald in punt 12.

Naar boven