Verlof wegens opdracht van je personeel

Wat is het?

 • Wat is een verlof wegens opdracht en wat zijn de voorwaarden om het te nemen?
 • Wat zijn de gevolgen voor het salaris en de anciënniteit van het personeelslid?
 • Wanneer begint en eindigt de detachering?
 • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof wegens opdracht.

Naar boven

Wat moet ik doen?

 • Als het schoolbestuur de detachering van je personeelslid goedkeurt: bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de cel Detacheringen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).
 • Meld de dienstonderbreking (code 115) via je schoolsoftware aan het werkstation.
 • De cel Detacheringen van AGODI maakt een detacheringsbesluit op en bezorgt een exemplaar aan de school, je personeelslid en de organisatie.

Naar boven

Ziektemelding van een gedetacheerd personeelslid

Een personeelslid meldt zich ziek bij de organisatie en - als hij of zij op school nog een opdracht heeft - ook bij het schoolsecretariaat. 

 • Meld het ziekteverlof vanuit het secretariaat via een RL-2 aan het werkstation als het personeelslid niet voor de volledige opdracht gedetacheerd is.

 • De organisatie bezorgt het formulier ‘Melding van ziekteverlof bij detachering’ aan de cel Detacheringen van AGODI.

Naar boven

Een detachering vroegtijdig stopzetten

Een goedgekeurde detachering kan vervroegd eindigen als de 3 partijen akkoord gaan: schoolbestuur, personeelslid en organisatie.

 • Bezorg het ondertekende formulier ’Aanvraag van de vervroegde stopzetting van een detachering’ aan de cel Detacheringen.
 • Meld de vroegtijdige beëindiging via een RL-4 aan je werkstation.

Naar boven