Verlof van je personeel voor prestaties bij een erkende politieke partij

Wat is het?

  • Wat is een verlof om een ambt uit te oefenen bij een erkende politieke partij en wat zijn de voorwaarden om het te nemen?
  • Wat zijn de gevolgen voor het salaris en de anciënniteit van het personeelslid?
  • Wanneer begint en eindigt de detachering?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof om een ambt uit te oefenen bij een erkende politieke partij.

Naar boven

Wat moet ik doen?

  • Meld de dienstonderbreking (code 31) via je schoolsoftware aan het werkstation. De goedkeuring van de elektronische zending geldt als akkoord voor de detachering.
  • De cel Detacheringen van AGODI stelt een bevestiging op en bezorgt die aan de organisatie.

Naar boven

Ziektemelding van een gedetacheerd personeelslid

  • Een personeelslid meldt zijn of haar ziekteverlof aan de organisatie.
  • De organisatie bezorgt het formulier ‘Melding van ziekteverlof bij detachering’ aan de cel Detacheringen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Naar boven

Een detachering vroegtijdig stopzetten

Een goedgekeurde detachering kan vervroegd eindigen.

  • Meld de vroegtijdige beëindiging via een RL-4 aan je werkstation.
  • De organisatie bezorgt het ondertekende formulier ’Aanvraag van de vervroegde stopzetting van een detachering’ aan de cel Detacheringen.

Naar boven