Verlof om ambt uit te oefenen in ministerieel kabinet

Wat is het?

 • Wat zijn de voorwaarden van het verlof?
 • Wat zijn de gevolgen voor het salaris en de anciënniteit?
 • Wanneer begint en eindigt het verlof?
 • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Je leest het op de pagina voor onderwijspersoneel over verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet.

Naar boven

Wat moet ik doen?

 • Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de cel Detacheringen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.
 • Meld de dienstonderbreking (code 17) via je schoolsoftware aan het werkstation.
 • De cel Detacheringen van AGODI maakt een detacheringsbesluit op en bezorgt een exemplaar aan de school, je personeelslid en het ministerieel kabinet.

Naar boven

Ziektemelding van een gedetacheerd personeelslid

 • Een personeelslid meldt zijn of haar ziekteverlof aan de organisatie.
 • De detacherende organisatie bezorgt het formulier ‘Melding van ziekteverlof bij detachering’ aan de cel Detacheringen.

Naar boven

Een detachering vroegtijdig stopzetten

Een goedgekeurde detachering kan vervroegd eindigen.

 • Bezorg het ondertekende formulier ‘Aanvraag van de vervroegde stopzetting van een detachering’ aan de cel Detacheringen.
 • Meld de vroegtijdige beëindiging via een RL-4 aan je werkstation.

Naar boven