Vakbondsverlof van je personeel

Wat is het?

 • Wat is vakbondsverlof en wat zijn de voorwaarden om het te nemen?

 • Wat zijn de gevolgen voor het salaris en de anciënniteit van het personeelslid?

 • Wanneer begint en eindigt vakbondsverlof?

 • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over vakbondsverlof.

Naar boven

Wat moet ik doen?

 • Bezorg het ingevulde aanvraagformulier aan de cel Detacheringen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

 • Meld de dienstonderbreking (code 18) via je schoolsoftware aan het werkstation.

 • De cel Detacheringen van AGODI maakt een detacheringsbesluit op en bezorgt een exemplaar aan de school, je personeelslid en de vakorganisatie.

Naar boven

Ziektemelding van een gedetacheerd personeelslid

 • Een personeelslid meldt zijn of haar ziekteverlof aan de vakorganisatie.
 • De vakorganisatie bezorgt het formulier ‘Melding van ziekteverlof bij detachering’ aan de cel Detacheringen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Naar boven

Een detachering vroegtijdig stopzetten

Een goedgekeurde detachering kan vervroegd eindigen als de school en de vakorganisatie daar een akkoord over hebben.

 • Je bezorgt het ondertekende formulier ’Aanvraag van de vervroegde stopzetting van een detachering’ aan de cel Detacheringen.
 • Je meldt de vroegtijdige beëindiging via een RL-4 aan je werkstation.

Naar boven