Verloven en afwezigheden van je personeel

Wat houdt het verlof tijdelijk andere opdracht voor je personeel in? Wat zijn je taken?

Wat moet je doen als personeelsleden staken? Of bij een staking van het openbaar vervoer?