Uitdiensttreding

Wat is ambtshalve ontslag? Welke personeelsleden krijgen dat ontslag? Wat is de taak van het bestuur?

Wat is ontslag als gevolg van het niet-naleven van de plichten? Welke personeelsleden krijgen dat ontslag? Wat is de taak van het bestuur?

Wat is het ontslag na negatieve evaluatie? Welke personeelsleden krijgen dat ontslag? Wat is de taak van het bestuur?

Wat is ontslag om dringende redenen? Welke personeelsleden krijgen dat ontslag? Wat is de taak van het bestuur?

Wat is de opzegtermijn bij vrijwillig ontslag? Wat is de taak van het bestuur?