Professionaliseringstrajecten voor versterken van schoolleiderschap 2021-2022 en 2022-2023

Wat is het?

In het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ maakt de Vlaamse Regering middelen vrij voor ondersteuning van schoolleiders via professionaliseringstrajecten tijdens de schooljaren 2021 – 2022 en 2022 – 2023.

Professionaliseringsorganisaties werden via een oproep uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen. 

Op basis van het advies van de beoordelingscommissie selecteerde de Vlaamse Regering 10 projecten. Die projecten organiseren trajecten voor samenwerkingsverbanden van scholen.

De professionaliseringstrajecten kaderen in het deelluik ‘van kwetsbaar naar weerbaar’ van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.

Naar boven

Waarom?

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om in te zetten op:

 • Onderwijskundig leiderschap van schoolleiders, onder meer om leerachterstanden te verminderen van alle leerlingen en zeker van leerlingen in kwetsbare posities. 
 • Schoolleiders ondersteunen bij het ontwikkelen van strategieën om hun schoolorganisatie (inclusief het personeelsbeleid) maximaal af te stemmen op de noden van leerlingen en het schoolteam.

De professionaliseringstrajecten hebben tot doel om schoolleiderschap te versterken, door collectieve leerprocessen te ondersteunen, met het oog op herstel en veerkracht in Vlaamse scholen.

Naar boven

Voor wie?

Doelgroep zijn schoolleiders van scholen in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs.

Sommige trajecten beperken zich tot 1 van de 2 onderwijsniveaus of -vormen, of tot scholen in een bepaalde regio.

Deelnemen kan alleen als lid van een bestaand smenwerkingsverband van minstens 4 scholen. Bijvoorbeeld scholen binnen eenzelfde schoolbestuur, scholengroep of scholengemeenschap of scholen die op een andere manier al een duurzame samenwerkingsrelatie hebben opgebouwd.

Naar boven

Doelstellingen van de trajecten

Elk traject heeft eigen trajectspecifieke doelstellingen. Maar daarnaast ligt aan de basis van elk traject 1 van de 2 algemene doelstellingen:

 1. Onderwijskundig leiderschap versterken, onder meer voor remediëring van leerachterstanden
 2. Leiderschap versterken bij schoolleiders om strategieën te ontwikkelen om hun schoolorganisatie (inclusief het personeelsbeleid) maximaal af te stemmen op de noden van de leerlingen en het schoolteam

Die algemene doelstellingen zijn vertaald naar meer specifieke doelstellingen.

De deelnemende schoolleiders:

 • Maken kennis met wetenschappelijk onderbouwde kaders over leiderschap.
  • Voor oproepdeel 1: specifiek ook over onderwijskundig leiderschap
  • Voor oproepdeel 2: specifiek ook over leiderschap van scholen om strategieën te ontwikkelen om de schoolorganisatie (inclusief het personeelsbeleid) maximaal af te stemmen op de noden van de leerlingen en het schoolteam
 • Beschikken over de vaardigheden om die kaders toe te passen.
 • Kunnen die kaders vertalen naar concrete acties in de eigen schoolcontext, ze uitvoeren, evalueren en bijsturen.
 • Maken kennis met wetenschappelijk onderbouwde kaders om collectief te leren en collectief leren te stimuleren.
 • Beschikken over de vaardigheden om samen met collega-schoolleiders collectief te leren.
 • Kunnen voorwaarden opzetten om – zowel tijdens als na afloop van het professionaliseringstraject – collectief te leren. Ze kunnen die voorwaarden ook uitvoeren, evalueren en bijsturen.
 • Worden ondersteund om het geleerde duurzaam te implementeren, zowel in de eigen school als in het samenwerkingsverband met de andere deelnemende schoolleiders.

Naar boven

Duur: 2 schooljaren, met verschillende ondersteuningsmomenten

De trajecten starten ten vroegste op 1 september 2021 en eindigen ten laatste op 30 juni 2023. Deelnemende samenwerkingsverbanden engageren zich om 2 schooljaren lang deel te nemen.

Zoals je in de projectfiches kan lezen, varieert het aantal ondersteuningsmomenten per schooljaar en per traject.

Naar boven

Wetenschappelijke opvolging

De trajecten zijn in eerste instantie opgezet voor de professionalisering van schoolleiders.

De bedoeling is ook om bij te dragen tot een wetenschappelijk onderbouwd professioneel continuüm voor schoolleiders. Daarom organiseert de Universiteit Gent, onder leiding van prof dr. Geert Devos, wetenschappelijke opvolging. Zijn team zal de trajecten op systematische wijze analyseren en zal kennisdeling tussen en met de projectorganisatoren opzetten.

Schrijf je in voor een traject, dan engageer je je (samenwerkingsverband) ook tot deelname aan de wetenschappelijke opvolging.

Naar boven

Deelnemen is gratis

De trajecten zijn gefinancierd met relancemiddelen die de Vlaamse Regering ter beschikking stelt. Deelname is gratis.

Naar boven

 

Kies je traject

De 10 projecten hieronder vertrekken allen vanuit 1 van de 2 algemene doelstellingen, maar leggen daarnaast ook eigen klemtonen. Invalshoek, aanpak en werkvormen kunnen variëren. Meer informatie daarover in de projectfiches.

1) Versterken van onderwijskundig leiderschap bij schoolleiders, onder meer voor remediëring van leerachterstanden

Naam organisatie Titel 
Katholieke Hogeschool VIVES ZUID pdf bestandSamen-scholing: praktijkonderzoek voor sterk onderwijskundig schoolleiderschap (pdf, 1 p.) (189 kB)
Katholiek Onderwijs Vlaanderen pdf bestandSamen Leren Leiden. Veerkracht en Relance (pdf, 2 p.) (144 kB)
Centrum Nascholing Onderwijs (UAntwerpen)

pdf bestandGO ALL for learning! (pdf, 5 p.) (284 kB)
Gedeeld Onderwijskundig en trAnsformationeel Leiderschap versterken via Leergemeenschappen, gericht op preventie en remediëring van leerachterstanden.

OVSGplus pdf bestandEXPEDITIE O – Samen lerend op weg naar krachtig onderwijskundig leiderschap in het basisonderwijs (pdf, 3 p.) (104 kB)
Pedagogische begeleidingsdienst GO! pdf bestandIedereen leider van leren (pdf, 7 p.) (1.34 MB)
Schoolmakers pdf bestandLeersprongen mogelijk maken als schoolleider (pdf, 4 p.) (188 kB)

Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding
(Vrije Universiteit Brussel)

pdf bestandCOLIBRU: Collectief onderzoekend schoolleiderschap in en rond Brussel (pdf, 6 p.) (512 kB)


2) Versterken van leiderschap bij schoolleiders om strategieën te ontwikkelen om hun schoolorganisatie (inclusief het personeelsbeleid) maximaal af te stemmen op de noden van de leerlingen en het schoolteam

Naar boven

Schrijf je in

 • Neem contact op met de projectorganisator voor verdere informatie. De contactgegevens vind je in de projectfiches.
 • Ook je kandidaat stellen, doe je rechtstreeks bij de projectorganisator. Volg de inschrijvingsprocedure uit de projectfiches.

Je (samenwerkingsverband) kan deelnemen aan maximum 1 van de aangeboden trajecten.

Beperkt aantal plaatsen

 • De kans bestaat dat niet alle geïnteresseerde samenwerkingsverbanden kunnen deelnemen. De projectorganisator brengt je tijdig op de hoogte.
 • Is er geen plaats meer vrij bij het gekozen traject, dan kan je je laten opnemen op de wachtlijst bij de organisatie waar je je inschreef. Zijn er bij andere projecten nog plaatsen beschikbaar, dan word je daarvan op de hoogte gebracht.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina