Pilootprojecten versterken van lerarenopleidingen

Wat is het?

De Vlaamse Regering maakt middelen vrij voor pilootprojecten om de lerarenopleidingen te versterken.

De pilootprojecten gebeuren in nauwe samenwerking met scholen en professionaliseringsorganisaties en focussen op 1 van de volgende 3 pijlers:

  • Vakkennis en vakdidactiek
  • Flexibele opleidingstrajecten
  • Diversiteit

Ze bieden lerarenopleidingen en hun projectpartners de kans om

  • Nieuwe manieren van werken te ontwikkelen
  • Samenwerkingen aan te gaan
  • De praktijk te verbeteren

De projecten geven ook de mogelijkheid om de competenties van (aanstaande) leraren en lerarenopleiders aan te scherpen. 

Nieuwe (digitale) onderwijsvormen krijgen een belangrijke plaats in de projecten.

De projecten kaderen in het deelluik ‘van kwetsbaar naar weerbaar’ van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Ze lopen van 1 september 2021 en tot 31 augustus 2023. 

Meer over het waarom en de doelstellingen van de pilootprojecten vind je in het document: 
pdf bestandPilootprojecten-versterken-lerarenopleidingen (pdf, 4 p.) (151 kB)

Naar boven

Twaalf projecten

De Vlaamse Regering selecteerde 12 projecten:

Naam van de indienende organisatie

Titel van het pilootproject
Arteveldehogeschool FLEXIO: flexibel professionaliseren rond flexibel onderwijs en diversiteit
Universiteit Gent Video-annotatie als tool om duurzame feedbackpraktijken voor LIO's te ontwerpen en implementeren
Katholieke Hogeschool VIVES ZUID DIGISTEM
Thomas More Kempen vzw Effectief onderwijs voor gelijke kansen in een diverse samenleving: onderzoeksscholen als hefboom voor  onderwijsverbetering
UC Limburg vzw STEM-didactiek blended onderzocht
Universiteit Gent – IDLab Computationeel denken concreet in de klas
Katholieke Universiteit Leuven iSTEMomentum
UC Limburg VZW

Diversiteit Net-Werkt. Lerarenopleider en (toekomstige) leraar in tandem naar een sterke brede basiszorg en verhoogde zorg

Hogeschool VIVES Noord      EFFECTief in FRANS: een blended leerpad voor (toekomstige) leerkrachten lager onderwijs

Katholieke Universiteit Leuven

Ontwerp van functionele, krachtige en geïntegreerde leeromgevingen in PAV: Onderzoeksgebaseerde ontwikkeling, verankering en disseminatie van modules ter ondersteuning van de Pedagogical Content Knowledge van studenten, leraren en lerarenopleiders
Katholieke Universiteit Leuven Professionele leergemeenschappen van pre-en inservice leraren en lerarenopleiders in en voor interculturaliteit
Universiteit Antwerpen LIO-Platform voor flexibel, gedifferentieerd en zelfregulerend leren van de leraar in opleiding: een online platform ter versterking van de lerarenopleiding en het onderwijsveld tot op de klasvloer

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Website