Nascholingsmiddelen

Besteden volgens het nascholingsplan

Het kwaliteitsdecreet bepaalt dat  je school, centrum of instelling jaarlijks een coherent nascholingsplan moet opstellen op basis van een behoefteanalyse.

Om het nascholingsplan uit te voeren, stelt de overheid elk jaar nascholingsmiddelen ter beschikking van de onderwijsinstellingen.

Naar boven

Voor wie?

Instellingen uit de volgende onderwijsniveaus ontvangen nascholingsmiddelen:

 • Basisonderwijs

 • Secundair onderwijs

 • Volwassenenonderwijs

 • Deeltijds kunstonderwijs

 • CLB’s

 • Basiseducatie

Je kan de nascholingsmiddelen besteden aan alle personeelsleden van je instelling, waaronder niet-gesubsidieerd personeel en directieleden. Voor de nascholing van vrijwilligers kan je geen beroep doen op het nascholingsbudget.

Het nascholingsplan moet de relevantie van de nascholing aantonen voor een of meer personeelsleden of voor het team.

Naar boven

Hoeveel krijgt je instelling?

Je nascholingsbudget wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in je instelling op 1 februari van het vorige begrotingsjaar. De nascholingsmiddelen voor centra voor basiseducatie worden berekend op basis van het aantal contractuelen.

Je kan een reserve opbouwen van maximaal 50% van de jaarlijkse middelen.

Middelen die je niet tijdig gebruikt, moet je terugbetalen.

Je vindt de bedragen per onderwijsniveau voor het huidige begrotingsjaar in het kwaliteitsdecreet.

Naar boven

Wanneer krijg je het geld?

Je instelling ontvangt de middelen in 2 schijven:

 • 1ste schijf van 60% voor het einde van de maand februari

 • 2de schijf van 40% voor het einde van de maand juni

Naar boven

Wat betaal je ermee?

Het nascholingsplan bevat bij voorkeur een financieel luik, dat aangeeft in welke mate je school, centrum of instelling de nascholing betaalt.

Als je iets betaalt met nascholingsmiddelen, moet je aantonen dat het bijdraagt tot de professionalisering van een of meer personeelsleden of van het team.

Zo kan je het nascholingsbudget gebruiken voor:

 • Een bijkomende opleiding voor onderwijzer in  een lagere school voor een kleuterleidster

 • Een opleiding voor beginnende directeurs, ook voor een personeelslid dat het ambt van directeur (nog) niet uitoefent

 • Materiaal gebruikt voor interne professionalisering,  ter kennismaking met of ondersteuning van nieuwe methodes

 • Verplaatsingsonkosten, als je het verband tussen de gemaakte kosten en de nascholing kan bewijzen

Naar boven

Regelgeving
Extra informatie

Verwante pagina

Voor directies en administraties

Contact
Beleid Onderwijspersoneel: nascholing