Prestatieregeling van je personeel

Over de prestatieregeling van je personeelsleden en de omvang van hun opdracht in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs

Voor welke ambten in het secundair onderwijs is een prestatieregeling vastgelegd? Waar vind je die?

Voor welke ambten in het deeltijds kunstonderwijs zijn er prestatieregelingen? Waar vind je ze?

De Vlaamse overheid legt de prestatieregeling voor de ambten in de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie vast.

De prestatieregeling voor personeelsleden in centra voor leerlingenbegeleiding.