Plichten, sanctionering en tucht

Personeel in het onderwijs moet zich houden aan een aantal decretale verplichtingen. Wat is jouw taak als directie?

Wanneer een personeelslid niet voldoet aan de decretale plichten kan de directie of het bestuur sanctioneren. Voor directies en administraties in het onderwijs.