Voordelen alle aard

Wat is het? 

Een voordeel alle aard (VAA) is een voordeel boven op het salaris.

Een werkgever of schoolbestuur kan ICT-materiaal en diensten, voertuigen of huisvesting ter beschikking stellen van personeelsleden voor professioneel gebruik:

 • Gsm/smartphone
 • Tablet
 • Laptop
 • Telefoonabonnement
 • Internetabonnement
 • Bedrijfswagen
 • Huisbewaarder
 • Elektriciteit en verwarming 

Maakt een personeelslid gebruik van het materiaal voor persoonlijke doeleinden, dan beschouwen de sociale zekerheid en de federale overheidsdienst financiën het materiaal of de dienst als een ‘voordeel alle aard’.  

Op voordelen alle aard betaalt je personeelslid socialezekerheidsbijdragen en/of bedrijfsvoorheffing.

Een schoolbestuur staat zelf in voor de kosten van het materiaal (bijvoorbeeld aankoop van een laptop). 

Maak duidelijke afspraken met je personeel over wat een VAA is en wat niet.

Wat is het niet?

Het gaat hier niet om de terugbetaling van kosten die het personeelslid zelf maakt voor de functie-uitoefening, zoals voor telewerk. Dergelijke onkostenvergoeding is geen voordeel alle aard.

 

Naar boven

Hoe meld ik een VAA?

 • Stuur de gegevens naar het werkstation via webEdison. Het salarissysteem verwerkt de extra sociale en fiscale inhoudingen op de VAA.

  • Meld de VAA met een RL-17.
  • Meld de stopzetting van de VAA met een RL-18
 • AGODI en AHOVOKS geven het tijdig aan bij de sociale zekerheid en de Federale Overheidsdienst Financiën.

Je personeelslid ziet de VAA op de salarisbrief, de individuele rekening en de fiscale fiche(s). 

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de technische handleiding over WebEdison: Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel

Naar boven

Extra informatie
Regelgeving
Contact

Vragen of twijfel over welke voordelen in jouw school een VAA zijn?