Functiebeschrijving

Informeer je personeelslid

Alles wat je personeelslid moet weten over de functiebeschrijving, vindt het op de pagina’s voor onderwijspersoneel over functiebeschrijving en evaluatie.

Naar boven

Wie krijgt een functiebeschrijving?

Elk personeelslid dat minstens 104 dagen aangesteld is, moet een gepersonaliseerde functiebeschrijving krijgen. Ook voor andere personeelsleden kan je een functiebeschrijving opstellen.

Naar boven

Een functiebeschrijving opstellen en ondertekenen

Het personeelslid en de eerste evaluator stellen de functiebeschrijving samen op. Als zij niet tot een akkoord komen, beslist het school- of centrumbestuur.

De eerste evaluator ondertekent de functiebeschrijving. Het personeelslid ondertekent de functiebeschrijving voor kennisname.

Voor personeelsleden die een levensbeschouwelijk vak geven, is de eerste evaluator alleen verantwoordelijk voor het niet-vakinhoudelijk gedeelte van de functiebeschrijving. Een vertegenwoordiger van de bevoegde instantie van de eredienst of de niet-confessionele zedenleer ondertekent het gedeelte van de functiebeschrijving dat over vakinhoudelijke of vaktechnische aspecten gaat.

Naar boven

Wat staat er in een functiebeschrijving?

Algemene bepalingen en specifieke bepalingen per onderwijsniveau over wat je wel en niet in een functiebeschrijving mag opnemen, vind je in de omzendbrief functiebeschrijving en evaluatie.

Naar boven

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.