Nuttige ervaring

Informatie voor je personeel

Wat is nuttige ervaring en hoe kan je personeelslid prestaties als nuttige ervaring laten erkennen? Voor welke vakken of ambten?

Alles wat je personeelslid moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over nuttige ervaring.

Prestaties laten erkennen

Een personeelslid dat prestaties wil laten erkennen als nuttige ervaring, bezorgt zijn aanvraag aan het secretariaat van je school of centrum.

Bezorg de ingevulde aanvraag aan je werkstation, bij voorkeur elektronisch via documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be, of per post. 

Naar boven