Bevoegdheden van het FAVV

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) waakt over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel.

Voedselveiligheid is daarbij maar een van de bevoegdheden van het FAVV. Ook voor de gezondheid en het welzijn van dieren en voor de bescherming van planten is het federaal agentschap bevoegd, voor zover plant en dier in de voedselketen (kunnen) terechtkomen.

Daarom heeft een FAVV-inspecteur bij een controle, bijvoorbeeld in je onderwijsinstelling, oog voor voedsel, drank, plant en dier. Het FAVV werkt binnen 3 sectoren:

  • Primaire productie en eerste verwerking (zoals een moestuintje)
  • Transformatie (verdere verwerking zoals de bereiding in een slagerij)
  • Distributie (rechtstreekse levering aan de consument)

Elk van de 3 sectoren komt ook voor in onderwijsinstellingen. Voor de voedselbereiding en -verdeling in onderwijsinstellingen is de sector distributie belangrijk. Daaronder vallen de activiteiten binnen horeca en gemeenschapskeukens (afsca). Je onderwijsinstelling kan echter ook bezig zijn met planten en/of dieren die in de voedselketen (kunnen) terechtkomen. Die activiteiten vallen binnen de sectoren van primaire productie en transformatie.

Wat is belangrijk om te weten?

De hamvraag voor je onderwijsinstelling: welke activiteiten met voedsel, drank, plant of dier vallen onder de bevoegdheid van het FAVV, en welke niet? In FAVV-jargon: erkent het federaal agentschap je onderwijsinstelling voor een specifieke activiteit als ‘operator’, of juist niet?

Dat is een belangrijk onderscheid. Als ‘operator’ val je namelijk onder de kwaliteitsbewaking van het agentschap:

Voor elke onderwijsinstelling zal het plaatje anders kleuren, afhankelijk van een aantal factoren zoals het type activiteiten en de frequentie ervan. Het is daarom essentieel uit te zoeken welke activiteit(en) in jouw onderwijsinstelling onder de FAVV-bevoegdheid vallen, welke reglementering daarop van toepassing is en welke tools het FAVV ter beschikking stelt om je te helpen bij de correcte toepassing van die reglementering.

Het FAVV begeleidt je met advies, diverse informatietools en opleidingen.

 

Extra informatie

Verwante pagina’s

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel

Websites