Welzijn, veiligheid en gezondheid in je onderwijsinstelling

Het canvas intern noodplan voor scholen en internaten is een verzameling van aandachtsfiches met tips en informatie waarmee je als school je eigen noodplan kan opstellen.

Voor de aankoop van arbeids- en beschermingsmiddelen gelden specifieke procedures. De handleiding aankoopprocedure en de bijbehorende instructies helpen je op weg.

De begeleidingscommissie is het uitvoerend orgaan van het convenant tussen de FOD WASO, het ministerie van Onderwijs, de onderwijskoepels en het GO! met het oog op de integratie van de welzijnswetgeving in het onderwijs.

Bij tegenstrijdige laboresultaten over de aanwezigheid van asbest in bouwmateriaal, kan je bij de FOD WASO gratis een bijkomende analyse laten uitvoeren.

Hoe voorkom je de verspreiding van een besmettelijke ziekte op je school?