Vergoeding voor het gebruik van illustraties

Wie moet de vergoeding betalen?

Als je als onderwijsinstelling gebruik maakt van illustraties (werken, databanken, prestaties), moet je hiervoor een vergoeding betalen.

Wie int de vergoeding?

Reprobel int de vergoeding. De inning van de vergoeding steunt op een Koninklijk Besluit van 31 juli 2017.

Naar boven

Hoe wordt de vergoeding berekend?

Reprobel mag voor het volwassenenonderwijs en het hoger beroepsonderwijs 30 cent per cursist aanrekenen, gedurende een bepaalde referentieperiode.

Welke cijfers geeft AHOVOKS door aan Reprobel?

Vanaf referentiejaar 2019 vraagt Reprobel alle gegevens op bij AHOVOKS en niet meer bij elke onderwijsinstelling afzonderlijk. Zo is de aanrekening van Reprobel voor alle centra op dezelfde wijze berekend.

AHOVOKS geeft geen informatie van eerdere schooljaren mee. Die gegevens werden eerder via de centra opgevraagd. Reprobel vraagt geen aanpassingen meer voor een voorgaand aanslagjaar.

Een referentiejaar bevat de gegevens van het voorbije schooljaar. Voor referentiejaar 2019 worden bijvoorbeeld de gegevens van schooljaar 2017-2018 opgevraagd. Het systeem is dus vergelijkbaar met een aanslagbiljet van de belastingdienst.

AHOVOKS telt alleen de cursisten die binnen één schooljaar deelnamen aan minimaal één evaluatiemoment. Het gaat hierbij over cursisten in het secundair volwassenenonderwijs, basiseducatie en het hoger beroepsonderwijs (tot schooljaar 2018-2019).

Naar boven

Hoe verloopt de procedure?

  • AHOVOKS mailt elk jaar de cijfers naar Reprobel.

  • Alle vertegenwoordigers van de koepels van de centra voor volwassenenonderwijs en basiseducatie krijgen dezelfde mail.

  • De centra krijgen via Mijn Onderwijs (in de map: aanbod en organisatie openbaar) een brief met daarin het aantal unieke cursisten dat voor hun instelling werd doorgegeven aan Reprobel.

  • Reprobel verwerkt de cijfers.

  • Reprobel stuurt een brief naar de centra met de vraag om zich aan te melden op het portaal van Reprobel, en de cijfers die AHOVOKS doorgaf, te bevestigen.

  • Alleen als er cijfers ontbreken (ook voor andere onderwijsniveaus), vraagt Reprobel aan de instelling om die aan te vullen.

  • De centra kunnen via het portaal van Reprobel de factuur betalen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor onderwijspersoneel

Websites