Een school multifunctioneel (ver)bouwen: leg je project voor

 

Forum Multifunctionele Infrastructuur

  • Overweeg je om een gebouw te bouwen dat zowel welzijns- als onderwijsvoorzieningen huisvest (gecombineerde infrastructuur)?
  • Wil je bouwen of verbouwen en het openstellen voor derden (multi-inzetbare infrastructuur)?
  • Wil je je gebouw zo ontwerpen dat het later eenvoudig van functie kan veranderen en ben je op zoek naar de juiste normen en procedures (aanpasbare infrastructuur)?

Dan kan je je project voorleggen aan het Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg en Onderwijs.

Naar boven

Samenstelling van het forum

Het forum bestaat uit vertegenwoordigers van de beleidsdomeinen Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG), Onderwijs en Vorming (OV) en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Ze sloten een samenwerkingsprotocol af.

Naar boven

Rol van het forum

Het forum heeft een informerende en begeleidende rol. Het probeert klantgericht mee te denken en oplossingen aan te reiken voor problemen en vragen. Door de projecten samen te bekijken, wil het tot meer geïntegreerde oplossingen komen. Zo kunnen bijvoorbeeld een school en kinderdagverblijf bepaalde ruimtes delen.

De behandeling van je infrastructuurdossier en beslissingen hierover verlopen verder via de gebruikelijke procedures van GO! of AGION.

Naar boven

Leg je project voor aan het forum

Wil je je project voorleggen aan het Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg en Onderwijs?

Neem dan contact op met één van onderstaande aanspreekpunten:

Entiteit Aanspreekpunt Contactgegevens
Departement WVG Christophe Cousaert

christophe.cousaert@vlaanderen.be

02 553 32 25

Departement OV Geert Leemans

geert.leemans@ond.vlaanderen.be

02 553 95 74

AGION Annelies Geerts

annelies.geerts@agion.be

02 221 05 10

GO! Els Canini

els.canini@g-o.be

02 790 94 57

Naar boven

Commissie Multifunctionele Infrastructuur Zorg

Meer informatie over de regelgeving van Welzijn en de mogelijkheid om dossiers voor te leggen aan de Commissie Multifunctionele Infrastructuur vind je op de website van het VIPA.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites