Creëer leer- en ontwikkelingskansen met facilitair beheer

Praktijkervaring voor je leerlingen of cursisten

Wil je dat de infrastructuur van je school professioneel wordt beheerd en dat je leerlingen of cursisten levensechte praktijkervaring opdoen?

Doe dan beroep op werkplekleren of sociale organisaties. Zo creëer je via het facilitair beheer van je school ook leer- en ontwikkelingskansen met een maatschappelijke impact.

Naar boven

Werkplekleren

Wil je je leerlingen laten kennismaken met de praktijk? Schakel ze dan in voor onderhouds- en kleine renovatiewerken in je eigen schoolgebouw of in een andere school.

Handleiding 'Werkplekleren en scholenbouw'

Lees de handleiding ‘Werkplekleren en scholenbouw’ en ontdek de 5 scenario’s om leerlingen uit het tso, bso, dbso of leertijd in te schakelen in het onderhoud van schoolgebouwen. Leerlingen kunnen werken uitvoeren in je eigen schoolgebouw, maar ook in andere schoolgebouwen.

Alle 5 scenario’s op een rij:

  • Scenario 1.: praktijkles op verplaatsing bij instellingen van hetzelfde bestuur of vestigingsplaats van de dienstverlenende school

  • Scenario 2: praktijkles op verplaatsing bij instellingen van een ander bestuur

  • Scenario 3: stage

  • Scenario 4: tewerkstelling dbso

  • Scenario 5: praktijkopleiding

Per scenario vind je de sterktes, zwaktes, randvoorwaarden, processen en procedures. De scenario’s werden ook afgetoetst aan de onderwijs-, vennootschaps-, arbeids-, en welzijnswetgeving.

Naar boven

Pluspunten van werkplekleren

Als school heb je niet alleen een financieel voordeel door het organiseren van werkplekleren, leerlingen zijn ook meer gemotiveerd om naar school te komen en vinden een betere aansluiting op de arbeidsmarkt.

Praktijkvoorbeelden

In deze technische en beroepsscholen bouwden de leerlingen eigenhandig hun school:

Naar boven

Sociale organisaties

Het departement Werk en Sociale Economie werkt op verschillende manieren aan de tewerkstellings- en leerkansen van verschillende doelgroepen. Ook als school kan je gebruik maken van deze maatregelen voor je facilitair beheer.

De Vlaamse overheid kan, binnen bepaalde voorwaarden, bijkomend tussenkomen in de loonkosten via:

Naar boven

Vind ondersteuning

Sociale economieregisseur in je regio

In de meeste gemeenten en steden in Vlaanderen is er een sociale economieregisseur aangesteld. Je kan bij de sociale economieregisseur terecht met vragen over de inschakeling van sociale economie in je school.

Databank sociale economie-bedrijven

In de databank van het departement Werk en Sociale Economie vind je alle sociale-economiebedrijven in Vlaanderen die inzetten op sociale tewerkstelling en erkend zijn.

Maatwerkbedrijven

Maak kennis met verschillende maatwerkbedrijven op de website van ledenorganisatie Groep Maatwerk.

Je kan Groep Maatwerk ook contacteren voor een concrete opdracht.

Op de website van Herwin vind je sociale circulaire bedrijven terug.

Naar boven

Praktijkgids 'Aankopen met sociale impact'

De meeste scholen zijn onderworpen aan de wetgeving op overheidsopdrachten voor de aankoop van goederen en diensten.

De praktijkgids ‘Aankopen met sociale impact’ legt je uit hoe je gebruik kan maken van sociaal duurzame criteria bij de aanbestedingen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites