Met een goede aanloop spring je verder: bereid je voor op Digisprong

Een succesvolle (Digi)sprong begint met een goede aanloop. Bereid je voor in 5 stappen.

Onder de tabel vind je per stap meer uitleg, tips en adviezen, en extra informatie

Stappen Inhoud Timing 

Stap 1: bepaal de beginsituatie

Nu 

Stap 2: stippel een ICT-beleid uit

Nu

Stap 3: zorg voor een performant (wifi-)netwerk

Nu:

 • Situatie analyseren: 

  • Inventariseren
  • Site survey
  • Offertes ...

Bij beschikbaarheid middelen: (einde schooljaar 2020-2021)

 • Implementeren

Stap 4: bereid je collega's voor 

 • Professionaliseringsbeleid uitstippelen
 • Planning schooljaar 2021-2022 bepalen
 • Afstemmen op resultaten SELFIE
Schooljaar 2020-2021: plannen en doelen in kaart brengen

Stap 5:  koop toestellen aan

 • Bekijk tips en advies
 • Volg de aanbestedingsregels
 • Heb aandacht voor duurzaam aankopen
In het schooljaar 2022-2023 (2023-2024 als je nog een systeem moet afbouwen) moet elke leerling een toestel ter beschikking hebben

Naar boven

STAP 1: bepaal de beginsituatie

Digisprong is geen taak van de ICT-coördinator alleen. Je maakt er best werk van met een ICT-team waarin naast de ICT-coördinator, ook leerkrachten en directieleden zitten. Stel een team samen waarmee je regelmatig overleg pleegt om de digisprong voor te bereiden en uit te voeren.  

 • Ontdek bijvoorbeeld waar je als school staat op vlak van ICT met het SELFIE-onderzoek. Bespreek de resultaten in team en bepaal actiepunten.
 • Breng het computernetwerk in kaart met een tool zoals Snipe-IT of Lansweeper.
 • Inventariseer wat er op school aanwezig is van ICT-materiaal en lijst op welke software leerlingen en leerkrachten gebruiken.
 • Onderzoek aan de hand van het DigCompEdu-framework over welke competenties leraren moeten beschikken om technologie in te zetten in de klas.  

Naar boven

STAP 2: stippel een ICT-beleid uit in een plan

Veel scholen (59% van de  lagere scholen en 56% van de secundaire scholen) hebben nog geen ICT-beleidsplan (MICTIVO3 - 2018). Het ICT-schoolbeleidsplan moet nu dan ook een prioriteit zijn met het oog op de extra middelen van Digisprong.

Als je nog geen ICT-beleidsplan hebt op school, is het aangewezen om er dit jaar nog werk van te maken. Dat ICT-beleidsplan wordt in de nabije toekomst namelijk een heel belangrijk werkdocument waarmee je de Digisprong zal realiseren.

 • Het beschrijft onder meer de visie die jullie op school op ICT-vlak hebben en inventariseert alle aanwezige ICT-middelen en -infrastructuur.
 • In het ICT-beleidsplan lees je de ICT-ambities van de school en de nodige stappen om deze ambities te bereiken.
 • Bepaal de functieomschrijving van de ICT-coördinator en wie welke functie opneemt in het ICT-team. 

Op ICT op KlasCement kan je terecht voor heel wat informatie en sjablonen die je alvast op weg helpen bij het opstellen van een ICT-beleidsplan. 

 

Naar boven

STAP 3: zorg voor een performant (wifi)netwerk

Evalueer de aanwezige netwerkinfrastructuur bij jou op school. Een performant en veilig (draadloos) netwerk met een snelle internetlijn zal in de komende jaren noodzakelijk zijn om het grote aantal toestellen op school van internet te voorzien.

 • Ga uit van een situatie waarbij iedere leerling en leerkracht aanwezig is met een toestel. Is er overal voldoende dekking?
 • Laat eventueel een site-survey op school uitvoeren om te ontdekken welke wijzigingen je moet aanbrengen om een betrouwbaar, sterk en veilig wifinetwerk te hebben.
 • Vraag nu reeds offertes aan.
 • Blader door onze themapagina over wifi op school om inspiratie en kennis op te doen.

Goed om weten: vanaf begin schooljaar 2021-2022 kan je beroep doen op een nieuw raamcontract voor telecom vanuit de Vlaamse Overheid. 

Naar boven

STAP 4: bereid collega’s voor

Stippel een professionaliseringsbeleid uit voor het komende schooljaar. Hoe zal je alle collega’s meekrijgen in het Digisprongverhaal? Hoe bereid je hen voor op de digitale sneltrein?

Bepaal hoe je nascholingen wil gaan organiseren. Intern of extern? Verplicht of vrijblijvend? Door het ruimere pakket uren voor ICT-coördinatie kan je bijvoorbeeld wellicht wel een collega-leerkracht informatica of ICT inschakelen om nascholingen aan collega’s te geven. Misschien kan in samenspraak met de directie er zelfs een volledige pedagogische studiedag aan gewijd worden?

Bovendien krijgen leerkrachten via Digisprong op korte termijn ICT-opleidingen en ICT-bootcamps om hun digitale vaardigheden te versterken. 

Naar boven

STAP 5: koop, huur of lease toestellen

Als je stappen 1-4 grondig hebt gedaan, ben je klaar om de praktische kant van Digisprong uit te werken. Belangrijk actiepunt onder speerpunt 1 (ICT-infrastructuur) is dat alle leerlingen vanaf het 5de leerjaar een eigen toestel krijgen via de school. 

Naar boven

Extra informatie

Neem je tijd en volg de stappen

Je krijgt de nodige tijd om de digitalisering in verschillende fases uit te rollen. Als het draadloze schoolnetwerk bijvoorbeeld niet performant genoeg is om tientallen of honderden toestellen mee te verbinden, dan heeft het weinig zin dat de laptops er al snel zijn. Hou daarbij rekening met een overbevraging van de Belgische markt. Men voorspelt de komende maanden nog steeds een grote schaarste aan digitale toestellen, waardoor bepaalde leveringen soms maanden op zich zullen laten wachten. 

Raamcontract Microsoft 

Voor Microsoft-licenties kan je beroep doen op het MS KIS raamcontract dat de Vlaamse overheid met Microsoft sloot.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites